Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

16:32 ϩⲏⲡⲡⲉ ⲥⲛⲏⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥȂ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲣ Ǹⲃⲟⲗ ⲫⲟⲩⲁⲓ ⲫⲟⲩⲁⲓ Ǹⲡⲉϥⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁⲧ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲭⲏ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ 16:33 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȋϧⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲱⲧⲉⲛ Ȉⲙⲁⲩ Ȋⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϭⲣⲟ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 17:1 ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϥⲁⲓ Ȋⲛⲉϥⲃⲁⲗ Ǹⲡϣⲱⲓ Ǹⲧⲫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁⲱⲟⲩ Ȉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲓ ϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ 17:2 Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲕϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲁϥ Ǹϫⲉⲛ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥ Ȋⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲟⲩ Ȋⲟⲩⲱⲛϧ ȊǸⲛⲉϩ 17:3 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲛϧ ȊǸⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲫϯ Ȋⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲕⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲓϒϨ ⲡϰϨ 17:4 ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ Ȋⲧⲁⲁⲓϥ 17:5 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲁⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲟⲩ Ǹⲛⲁϥⲛⲧⲏⲓ Ȋϣⲟⲣⲡ Ȉⲡⲁⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ 17:6 ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ Ȉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ Ǹⲣⲟϥ 17:7 ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲛǸⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉ 17:8 ϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ȋⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲁⲩϭⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲙⲓ ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓȂ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 17:9 ǰⲛⲟⲕ ϯⲧⲱⲃϩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ

16:32 ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ Ϟϭⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲛⲉϥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲕⲁⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ. ⲁⲩⲱ Ϟϯϭⲉⲉⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛϜⲙⲁы. 16:33 ⲛⲁы ⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧϞ Ϟⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ. ⲟⲩϞⲧⲏⲧϞ Ϝⲙⲁⲩ Ϟⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲕ Ϟϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁыϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 17:1 ⲛⲁы ⲁϥϫⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥы ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ⲁ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ. ϯⲉⲟⲟⲩ Ϝⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ. 17:2 ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕϯ ⲛⲁϥ Ϟⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ Ϟⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲁⲩ Ϟⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 17:3 ⲡⲁы ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲱⲛμ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲥⲟⲩⲱⲛψ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Ϝⲙⲉ Ϝⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧϞⲛⲟⲟⲩθ ϖϨ ⲡⲉϰϨ. 17:4 ⲁⲛⲟⲕ ⲁыϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϩыϫϜ ⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲁыϫⲉⲕ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ. 17:5 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲁыⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁы ϩⲁ ϩⲧⲏⲕ ϩⲣⲁы ϩϜ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩϞⲧⲁыϥ ϩⲁ ϩⲧⲏⲕ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ. 17:6 ⲁыⲟⲩⲛμ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϞϦⲣⲱⲙⲉ Ϟⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ⲉⲃⲟⲗ ϩϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ. 17:7 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁыⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧϘ ⲛⲉ 17:8 ϫⲉ Ϟϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы ⲁыⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩϫыⲧⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲁыⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧϘ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲁⲕⲧϞⲛⲟⲟⲩⲧ. 17:9 ⲁⲛⲟⲕ ⲉыⲥⲟⲡϨ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲉыⲥⲟⲡϨ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы

Made with FlippingBook Learn more on our blog