Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

17:21 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲣⲏϯ ⲫⲓⲱⲧ ⲉⲧⲉⲕϣⲟⲡ Ȋϩⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ Ȋϩⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲕ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ Ȋϧⲏⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 17:22 ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⲁⲓⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ Ȉⲡⲉⲛⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ 17:23 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲏⲕ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲙⲓ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 17:24 ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲫⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϯⲟⲩⲱϣ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲙⲁ Ǹϯϣⲟⲡ Ȉⲙⲟϥ ǰⲛⲟⲕ Ȋⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩⲛⲁⲩ Ǹⲡⲁⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϧⲁϫⲉⲛ ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ Ȉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 17:25 ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲓⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲟⲩⲱⲛⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 17:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲓⲧ Ȋϧⲏⲧⲥ Ȋⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ Ȋϩⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ǰⲛⲟⲕ ϩⲱ Ȋϩⲣⲏⲓ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ 18:1 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ǹⲙⲏⲣ Ȉⲡⲓⲙⲟⲩⲛⲥⲱⲣⲉⲙ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲛⲥⲓϥⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϭⲱⲙ Ȉⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲉ Ǹϧⲟⲩⲛ ̀ⲉⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 18:2 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲱϥ Ȉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ Ȋⲥⲟⲡ ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ Ǹⲙⲁⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 18:3 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϭⲓ Ȉⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ̀ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁϥȂ Ǹⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ

17:21 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ Ϟⲟⲩⲁ. ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲁыⲱⲧ ⲉⲕϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϞϩⲏⲧϘ. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁы ϞϩⲏⲧϞ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲟⲩⲟы. 17:22 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁыϯ ⲛⲁⲩ Ϝⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ Ϟⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ. 17:23 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲕ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϞⲧⲁⲕⲧϞⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲙⲉⲣыⲧⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲕⲙⲉⲣыⲧ. 17:24 ⲡⲁыⲱⲧ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы. ϯⲟⲩⲱϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯϜⲙⲟϥ Ϟⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϜⲙⲁы ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲣыⲧ ϩⲁ ⲑⲏ Ϟⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 17:25 ⲡⲁыⲱⲧ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. Ϝⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛψ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲉⲓⲥⲟⲩⲱⲛψ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁы ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϪ ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϞⲧⲁⲕⲧϞⲛⲟⲟⲩⲧ 17:26 ⲁⲩⲱ ⲁыⲟⲩⲱⲛμ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ Ϝⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩθ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲕⲙⲉⲣыⲧ ϞϩⲏⲧϨ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ: 18:1 ⲛⲁы Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡыⲕⲣⲟ Ϝⲡⲭⲓⲙⲁⲣⲟⲥ Ϝⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲏⲛ Ϟϩⲏⲧϥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ Ϟⲧⲟϥ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 18:2 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ Ϟϭⲓ ыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ Ϝⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩ Ϟⲥⲟⲡ ⲁ ϖϨ ⲥⲱⲟⲩϩ Ϝⲙⲁⲩ ⲛϜ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 18:3 ыⲟⲩⲇⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲁϥϫы Ϟⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛϜ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲛϜ ϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛϜ ϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog