Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

18:4 ⲓϒϨ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ Ȋϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲱϥ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲛⲓⲙ 18:5 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ 18:6 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲫⲱⲧ Ǹⲫⲁϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲓ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ 18:7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲓⲛⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ 18:8 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ Ȋⲥⲱⲓ ⲭⲁ ⲛⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ 18:9 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ϫⲉ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ Ȉⲡⲓⲧⲁⲕⲉ ϩⲗⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϧⲏⲧⲟⲩ 18:10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ Ǹⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ Ȋⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲑⲟⲕⲙⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩȂ Ȋⲥⲁ ⲫⲃⲱⲕ Ȉⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲱϫⲓ Ȉⲡⲉϥⲙⲁϣϫ Ȋⲟⲩⲓⲛⲁⲙ Ǹⲃⲟⲗ ⲫⲣⲁⲛ ⲇⲉ Ȉⲡⲓⲃⲱⲕ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ 18:11 ⲡⲉϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲛ Ȉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩȂ Ȋϯⲥⲏϥⲓ ⲉⲧⲉⲥⲑⲏⲕⲏ ⲡⲓⲁⲫⲟⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲛ ϯⲛⲁⲥⲟϥ ⲁⲛ 18:12 ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲁⲙⲟⲛⲓ ȊⲓϒϨ ⲁⲩⲥⲟⲛϩϥ 18:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ Ȋϣⲟⲣⲡ ϩⲁ ⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉ ⲡϣⲟⲙ ⲅⲁⲣ Ȋⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲟⲓ Ȋⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ȋⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ 18:14 ⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲥⲟϭⲛⲓ Ȋⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ Ȋⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ Ǹϩⲣⲏⲓ Ǹϫⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ

18:4 ϖϨ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲛⲓⲙ.

18:5 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ϖϨ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲡⲉϫⲉ ϖϨ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧθ ⲛϜⲙⲁⲩ Ϟϭⲓ ыⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. 18:6 Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲁⲩⲉⲓ Ϟⲥⲁ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫϜ ⲡⲕⲁϩ. 18:7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧϞϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲛⲓⲙ. Ϟⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ. ϫⲉ Ϟⲥⲁ ϖϨ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 18:8 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧϞ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧϞϣыⲛⲉ Ϟⲥⲱⲉⲓ ⲕⲁ ⲛⲁы ⲧⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ 18:9 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁы Ϝⲡыⲧⲁⲕⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϩⲏⲧⲟⲩ. 18:10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ Ϟⲧⲟⲟⲧθ ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲉϩⲧ ⲡϩϜϩⲁⲗ Ϝⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗϤ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ Ϟⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲛⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ϜⲡϩϜϩⲁⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ. 18:11 ⲡⲉϫⲉ ϖϨ Ϝⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ Ϟⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ. ⲡϫⲱ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁыⲱⲧ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁы ⲙⲏ Ϟϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲛ. 18:12 ⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛϜ Ϟϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ϞϖϨ 18:13 ⲁⲩⲙⲟⲣθ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϞⲧθ ϣⲁ ⲁⲛⲛⲁⲥ ϞϣⲟⲣϤ. ⲛⲉ ⲡϣⲟⲙϞⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ Ϟⲕⲁыⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ϟⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ 18:14 ⲕⲁыⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁы ⲉⲛⲧⲁϥϫы ϣⲟϫⲛⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϫⲉ ⲥϦⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ Ϟⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog