Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

18:15 ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȋⲥⲁ ⲓϒϨ Ȋϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉȈⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲟⲓ Ȋⲥⲟⲩⲓⲛ ⲡⲉ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ⲓϒϨ Ǹϯⲁⲩⲗⲏ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 18:16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ Ǹⲛⲁϥⲟⲓ Ȋⲣⲉⲙⲥⲱⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓⲛⲓ Ȉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ Ǹϧⲟⲩⲛ 18:17 ⲡⲉϫⲉ ϯⲁⲗⲟⲩ Ȋⲉⲙⲛⲟⲩⲧ Ȉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ȉⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲱⲕ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ 18:18 ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⲇⲉ Ǹⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ Ǹⲁⲩϭⲉⲣⲟ Ȋⲟⲩⲣⲁⲕϩⲓ Ǹⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ ⲧⲫⲣⲱ ⲧⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲧϧⲙⲟ Ȉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ Ǹⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϩⲱϥ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲧϧⲙⲟ Ȉⲙⲟϥ 18:19 ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲉⲛ ⲓϒϨ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ 18:20 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ Ȋⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲓⲙⲁ Ǹϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲑⲱⲟⲩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲓϫⲉ ϩⲗⲓ Ȋⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ 18:21 ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲕϣⲓⲛⲓ Ȉⲙⲟⲓ ϣⲉⲛ ⲛⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁⲓϫⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲉⲙⲓ Ǹⲛⲏ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲧⲟⲩ ǰⲛⲟⲕ 18:22 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ Ȋⲧⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟϩⲓ Ǹⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥϯ Ȋⲟⲩⲕⲟⲩⲣ ȊⲓϒϨ ⲉϥϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲣⲏϯ Ȋⲉⲣⲟⲩⲱ Ȉⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 18:23 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲁⲣⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȉⲡⲓⲕⲁⲕⲱⲥ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲕϩⲓⲟⲩȂ Ǹⲣⲟⲓ

18:15 ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ Ϟⲥⲁ ϖϨ Ϟϭⲓ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛϜ ⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧϜⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ Ϝⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛϜ ϖϨ. 18:16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲡⲉ φⲃⲟⲗ ϩыⲣϜ ⲡⲣⲟ. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ Ϟⲧⲉⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲁϥϫы Ϝⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ. 18:17 ⲧϩϜϩⲁⲗ ⲇⲉ Ϟⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ Ϝⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲙⲏ Ϟⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ϞⲧϘ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϞ Ϝⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ Ϝⲡⲉыⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ Ϟϭⲏ ⲡⲏ. ϫⲉ Ϝⲙⲟⲛ. 18:18 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ Ϟϭⲓ ϞϩϜϩⲁⲗ ⲛϜ Ϟϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲁⲩϫⲉⲣⲉ ⲟⲩϣⲁϩ ⲉⲩⲑϜⲟ Ϝⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡϫⲁϥ φⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲉϥⲑϜⲟ Ϝⲙⲟϥ. 18:19 ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲉ ϖϨ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲥⲃⲱ 18:20 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ Ϟⲧⲁыϣⲁϫⲉ ⲛϜ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ Ϟⲟⲩⲟыϣ ⲛⲓⲙ ⲁыϯⲥⲃⲱ ϩϞ Ϟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩϜ ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲣⲉ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ Ϟϩⲏⲧθ. ⲁⲩⲱ Ϝⲡыϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ Ϟϣⲁϫⲉ ϩϜ ⲡϩⲱⲡ. ⲙⲁϫⲛⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧϜ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ Ϟⲧⲁыϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ. ⲛⲁы ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ Ϟⲛⲉⲛⲧⲁыϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 18:22 ⲛⲁы ⲇⲉ Ϟⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ϞϞϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲁϥⲣⲉϩϪ ϖϨ Ϟⲟⲩⲁⲁⲥ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ Ϟⲟⲩⲱϣφ Ϝⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 18:23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁыϣⲁϫⲉ. ⲁⲣы ⲙϞⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉϣϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϩыⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ. 18:21 ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲛⲟⲩ Ϝⲙⲟы

Made with FlippingBook Learn more on our blog