Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

18:24 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ Ȋϫⲉ ⲁⲛⲛⲁ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ϩⲁ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 18:25 ⲛⲁϥⲟϩⲓ ⲇⲉ Ǹⲣⲁⲧϥ Ȋϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲧϧⲙⲟ Ȉⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ Ȋⲑⲟⲕ ⲟⲩǸⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲕ Ȋⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ Ǹⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛ 18:26 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ Ǹⲟⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ Ȋⲧⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲱϫⲓ Ȉⲡⲉϥⲙⲁϣϫ Ǹⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏ ǰⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲙ 18:27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ 18:28 ⲁⲩⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ȊⲓϒϨ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲕⲁⲓⲁⲫⲁ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ Ȋⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ Ȉⲡⲟⲩⲓ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ Ȋⲛⲟⲩⲥⲱϥ ϣⲁⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ Ȉⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ 18:29 ⲁϥȂ ⲟⲩⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ Ȋⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲓⲛⲓ Ȉⲙⲟⲥ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ 18:30 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲛⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ 18:31 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϭⲓⲧϥ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ǰⲛⲟⲛ ⲥϣⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ Ǹϧⲱⲧⲉⲃ Ȋϩⲗⲓ 18:32 ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ȊⲓϒϨ ϫⲱⲕ Ǹⲃⲟⲗ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲥⲏⲙⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ Ȉⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲙⲟⲩ 18:33 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ǸⲓϒϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲣⲟ Ȋⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 18:34 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲉⲧϫⲱ Ȉⲫⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ϣⲁⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲡⲉⲧⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲑⲃⲏⲧ

18:24 ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲇⲉ Ϟϭⲓ ⲁⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ϣⲁ ⲕⲁыⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. 18:25 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧθ ⲉϥⲑϜⲟ Ϝⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ Ϟⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ϞⲧϘ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁ ⲡⲏ ⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ϫⲉ Ϝⲙⲟⲛ. 18:26 ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ϞϩϜϩⲁⲗ Ϝⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ Ϝⲡⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥϚⲡ ⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ Ϟⲧⲁыⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛ ⲧⲉϣⲛⲏ ⲛϜⲙⲁϥ. 18:27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ Ϟⲧⲉⲩⲛⲟⲩ: 18:28 ⲙϞϞⲥⲁ ⲛⲁы ⲁⲩϫы ϞϖϨ ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧϞ ⲕⲁыⲫⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ Ϟⲧⲟⲟⲩ Ϝⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲛϜⲙⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ Ϝⲡⲡⲁⲥⲭⲁ. 18:29 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲟⲩ Ϟⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲧϞыⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉыⲣⲱⲙⲉ. 18:30 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉ Ϝⲡⲁы Ϧⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϘ. 18:31 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ. ϫⲉ ϫыⲧθ ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧϞⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲙⲉⲩϪ ⲗⲁⲁⲩ 18:32 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁ ϖϨ ϫⲟⲟϥ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩϞ ⲁϣ Ϝⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ. 18:33 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ Ϟϭⲓ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉϖϨ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϦⲣⲟ Ϟыⲟⲩⲇⲁы. 18:34 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲉⲕϫⲱ Ϝⲡⲁы ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ. ϫⲉⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ Ϟⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog