Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

19:4 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥȂ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲉⲛϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯϫⲉⲙ ϩⲗⲓ Ȋⲉⲧⲓⲁ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ 19:5 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥȂ Ǹⲃⲟⲗ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲉϥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ Ȉⲡⲓⲭⲗⲟⲙ Ȋⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲃⲟⲥ Ȋϭⲏϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ 19:6 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣϥ ⲁϣϥ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲱⲓⲛⲓ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲑⲱⲧⲉⲛ ⲁϣϥ ǰⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ Ȋϯϫⲉⲙ ϩⲗⲓ Ȋⲉⲧⲓⲁ ϭⲓ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ 19:7 ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ǰⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟⲛ Ȋⲧⲁⲛ Ȋⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϥⲉⲙⲡϣⲁ Ȉⲫⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲓϥ Ȋϣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 19:8 ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ Ǹⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ Ȋϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ Ȋϩⲟⲩⲟ 19:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥȂ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲡⲓⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ȊⲓϒϨ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲟȘⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲓϒϨ ⲇⲉ Ȉⲡⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ 19:10 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲕⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁⲛ ϣⲁⲛ ⲕⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ǹⲁϣⲕ ⲟⲩⲟⲛϯ ⲉⲣϣⲓϣⲓ Ȉⲙⲁⲩ ⲟⲛ Ǹⲭⲁⲕ Ǹⲃⲟⲗ 19:11 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ϫⲉ Ȉⲙⲟⲛⲧⲉⲕ ϩⲗⲓ Ȋⲉⲣϣⲓϣⲓ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹⲣⲟⲓ ⲉⲛⲉ Ȉⲡⲟⲩⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲕ Ǹⲃⲟⲗ Ȉⲡϣⲱⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲫⲏ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲓϣϯ Ȋⲛⲟⲃⲓ Ȉⲙⲁⲩ Ȋϩⲟⲩⲟ 19:12 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥⲕⲱϯ Ȋⲥⲁ ⲭⲁϥ Ǹⲃⲟⲗ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲱϣ Ǹⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ϫⲉ Ǹϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲭⲁ ⲫⲁⲓ Ǹⲃⲟⲗ Ȋⲑⲟⲕ ⲡϣⲫⲏⲣ Ȉⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲓⲣⲓ Ȉⲙⲟϥ Ȋⲟⲩⲣⲟ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉϥϯ Ǹϧⲟⲩⲛ Ǹϩⲣⲉⲛ ⲡⲟⲩⲣⲟ

19:4 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛϞⲧθ ⲛⲏⲧϞ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϞϯϭϞ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ Ϟⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧϥ. 19:5 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ Ϟϭⲓ ϖϨ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ Ϟϣⲟⲛⲧⲉ ϩыϫϞ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ Ϟϫⲏϭⲉ ϩыⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲱⲙⲉ. 19:6 Ϟⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ Ϟϭⲓ Ϟⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛϜ Ϟϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ϫыⲧθ ϞⲧⲱⲧϞ ϞⲧⲉⲧϞⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ Ϝⲙⲟϥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ Ϟϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ Ϟⲗⲟыϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. 19:7 ⲁⲩⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ Ϟыⲟⲩⲇⲁы ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩϞⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ Ϝⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ζϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲁϥ Ϟϣⲏⲣⲉ Ϟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 19:8 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϞⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧϜ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ. ⲁϥϦϩⲟⲧⲉ Ϟϩⲟⲩⲟ. 19:9 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϞϖϨ. ϫⲉ ϞⲧϘ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ Ϟⲧⲟⲕ. ϖϨ ⲇⲉ Ϝⲡθⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ. 19:10 ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲛψⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛϜⲙⲁы ⲁⲛ. ⲛψⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩϞϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ Ϟⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ Ϝⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϞϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϘⲁⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 19:11 ⲁϥⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ Ϟϭⲓ ϖϨ. ϫⲉ ⲛⲉ ⲙϞⲧϘ ⲗⲁⲁⲩ Ϟⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ. ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧϘ. ⲟⲩϞⲧθ ⲟⲩⲛⲟϭ Ϟⲛⲟⲃⲉ Ϝⲙⲁⲩ. 19:12 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁы ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϣыⲛⲉ Ϟⲥⲁ ⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. Ϟыⲟⲩⲇⲁы ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁ ⲡⲁы ⲉⲃⲟⲗ ϞⲧϘ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲁⲛ ϜⲡϦⲣⲟ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϯⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ ϞϦⲣⲟ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϦⲣⲟ.

Made with FlippingBook Learn more on our blog