Gospel of St. John, Boh-Sah

Gospel of St. John

Bohairic

Sahidic

3:9 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ Ȋⲧⲉ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ 3:10 ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ Ȋϫⲉ ⲓϒϨ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ȋⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϧ ȈⲡⲓϨϚ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲕⲉⲙⲓ Ǹⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ 3:11 ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ȉⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ Ȉⲙⲟϥ ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ Ǹⲣⲟϥ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ Ȉⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ Ȉⲙⲟⲥ ⲁⲛ 3:12 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ Ȉⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲡⲱⲥ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲉ ⲛⲁ ⲧⲫⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ 3:13 ⲟⲩⲟϩ Ȉⲡⲉ ϩⲗⲓ ϣⲉ ⲛⲁϥ Ǹⲡϣⲱⲓ Ǹⲧⲫⲉ Ǹⲃⲏⲗ Ǹⲫⲏ ⲉⲧⲁϥȂ Ǹⲡⲉⲥⲏⲧ Ǹⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ 3:14 ⲟⲩⲟϩ Ȉⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϭⲉⲥ ⲡⲓϩⲟϥ Ȋϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϯ ⲡⲉ Ȋⲧⲟⲩϭⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ Ȉⲫⲣⲱⲙⲓ 3:15 ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲧⲉϥϭⲓ Ȉⲡⲓⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ 3:16 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲁ ⲫϯ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ȉⲙⲁⲩⲁⲧϥ Ȋⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ Ȋⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ Ȋⲧⲉϥϭⲓ Ȋⲟⲩⲱⲛϧ Ȋⲉⲛⲉϩ 3:17 ⲛⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲟⲩⲱⲣⲡ Ȉⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉϥϯϩⲁⲡ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲟϩⲉⲙ Ǹⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ 3:18 ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϩϯ Ǹⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲱ ⲉⲩϯϩⲁⲡ Ǹⲣⲟϥ ϫⲉ Ȉⲡⲉϥⲛⲁϩϯ Ǹⲫⲣⲁⲛ Ȉⲡⲓⲙⲟⲛⲟⲅⲉⲛⲏⲥ Ȋϣⲏⲣⲓ Ȋⲧⲉ ⲫϯ 3:19 ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥȂ Ǹⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲟⲩȂ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ 3:20 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲓⲣⲓ Ȉⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϥⲙⲟⲥϯ Ȉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ȈⲡⲁϥȂ ϩⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ Ȋⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲟϩⲓ ȊⲛⲉϥϩⲃⲏⲟⲩȂ ϫⲉ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ

3:9 ⲁ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲱϣφ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲉⲣⲉϣ ⲛⲁы ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 3:10 ⲁ ϖϨ ⲟⲩⲱϣφ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ Ϟⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϩ Ϝⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛψⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ Ϟⲛⲁы. 3:11 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ Ϝⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲡⲉⲧϞⲥⲟⲟⲩⲛ Ϝⲙⲟϥ ⲡⲉⲧϞϫⲱ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϞⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧϞϦⲙϞⲧⲣⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞϫы ⲁⲛ ϞⲧⲉⲛⲙⲛϪⲙϞⲧⲣⲉ. 3:12 ⲉϣϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧϞ Ϟⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ϞⲧⲉⲧϞⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. Ϟⲁϣ Ϟϩⲉ ⲉыϣⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧϞ Ϟⲛⲁ ⲧⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 3:13 ⲁⲩⲱ Ϝⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁы ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩϞ ⲧⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ. 3:14 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲙⲱѡⲥⲏⲥ ϫыⲥⲉ Ϝⲡϩⲟϥ ϩϞ ⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. ⲧⲁы ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲁϤⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ Ϝⲡⲣⲱⲙⲉ 3:15 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁы Ϟϩⲏⲧθ Ϟⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 3:16 ⲧⲁы ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲕⲥⲟⲙⲟⲥ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ Ϟⲟⲩⲱⲧ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ Ϟⲛⲉϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉϫы Ϟⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ. 3:17 Ϟⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧϞⲛⲉⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩϫⲁы ⲉⲃⲟⲗ ϩыⲧⲟⲟⲧθ. 3:18 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ Ϟⲥⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲉ ⲛθⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ Ϝⲙⲟϥ ϫⲉ Ϝⲡθⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ Ϝⲡϣⲏⲣⲉ Ϟⲟⲩⲱⲧ Ϟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3:19 ⲧⲁы ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲟыⲛ ⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁ Ϟⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲡⲟⲩⲟыⲛ. ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ. 3:20 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲓⲣⲉ ϞϜⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ Ϝⲡⲟⲩⲟыⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϫⲡыⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ.

BS8

Made with FlippingBook Learn more on our blog