Ellen Gerrits, Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer - Handboek taalontwikkelingsstoornissen

1  Taalontwikkelingsstoornissen

samenvatting Jonge kinderen zijn prima in staat ommeer dan één taal te verwerven. Het niveau van de talen die een kind spreekt, hangt onder andere af van de kwali- teit en de kwantiteit van het taalaanbod. Simultaan tweetalige kinderen horen (vrijwel) vanaf de geboorte twee talen in hun omgeving en leren zo beide talen spreken. Sequentieel meertalige kinderen, die bijvoorbeeld op school voor het eerst in aanraking komen met het Nederlands, beginnen hun schoolcarrière met een achterstand in het Nederlands. Deze achterstand wordt ook wel een blootstellingsachterstand genoemd: een laag taalniveau als gevolg van weinig taalaanbod. Een blootstellingsachterstand kan daarnaast een gevolg zijn van geen of onvoldoende input van de moedertaal (deprivatie). Zowel bij simul- taan als bij sequentieel meertalig opgroeiende kinderen kan TOS voorkomen. De taalproblemen doen zich dan voor in alle talen die het kind spreekt. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen een blootstellingsachterstand en TOS. Bij kinderen met TOS is taaltherapie geïndiceerd, terwijl bij kinderen met een blootstellingsachterstand in de eerste taal het tijdig opsporen en het vervol- gens optimaliseren van het taalaanbod de beste kansen geeft om een achter- stand in te halen.

Op www.coutinho.nl/handboektos staan studievragen over dit hoofdstuk en de antwoorden.

52

Made with