Onsdag 07. oktober 2015

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Æ trur æ foretrekker champagne på ei syd- havsøy omgitt av havfruer framfor statlig norsk eldreomsorg. Men æ må ha fruen med! Steinar Bastesen

Ring oss!

Innholdsrik fest med jazz og brannsikkerhet

Som vanlig på Den Inter- nasjonale Eldredagen 1. oktober, ble det invitert til Eldrefest i Fjellhaven. En fullsatt sal fikk både informa- sjon om eldretiltak i Gjøvik kommune og lette jazztoner med Tom Pettersen & Co. Det er Gjøvik Eldreråd som står for gjennomføringen av det årlige store arrangementet, med penge- støtte fra formannskapet i kom- munen. Flere hundre får servert gode smørbrød og kaffe, som medlemmer fra Veterankoret går rundt og serverer ved de mange langbordene som sto fint dekket i Fjellhaven. Innledningsvis fortalte kom- munalsjef Heidi Hagebakken om hva helse- og omsorgstjenesten i kommunen gjør, og planlegger å gjøre, i årene fram mot 2025. En ti-punkts plan ble presentert der det var ytterligere satsing på til- tak som økt rehabiliteringsfokus, et mer aktivt liv for de eldre og satsing på at flest mulig eldre skal få bo hjemme lengst mulig. Da med god hjelp fra hjemmetje- nesten. Mange jobber for eldre Ny teknologi som skal gjøre det tryggere for eldre å bo hjemme Odd Martin Hesjadalen * oddmartin@gjoviks-blad.no

Det var mange som ville vite mer om hva som finnes av sik- ringstiltak i hjemmet mot brann. Erik Markeng, t.v., og Dag Nilsen fra Gjøvik brannvesen hadde fullt opp å gjøre med å fortelle og dele ut info-materiell.

og lettere kan tilkalle hjelp, er også noe det arbeides mye med i kommunen. Det skal også satses på et bedre og nærmere samspill mellom kommunen og de pårø- rende for å bedre og trygge de eldres livsstandard og situasjon. Det er i dag 700 årsverk i helse og omsorg i Gjøvik. Disse fordeler seg på 1.200 fast ansatte. Til å ta seg av de omlag 6.300 henvendelsene som årlig kommer inn til Tildelingskontoret, har åtte ansatte ansvaret for å behandle

disse. Videre er det 2.300 brukere av helse- og omsorgs bistand og andre tjenester i kommunen. I 2025 regner man med at det vil være 1.235 flere innbyggere over 67 år i kommunen. 273 av disse vil være over 90 år gamle. Jazz og brannsikring Etter Heidi Hagebakkens omfat- tende informasjon, slapp Bråstad Trio til med gamle evergreens, spilt av Tom Pettersen på sax, Roy Arne

Grenheim, bass og Anders Byfuglien, piano. Tom Pettersen kunne fortelle litt spøkefullt at de nå kaller seg Bråstad Trio med håp om å bli invitert til Bråstads vingård i Frankrike! Nytt i år var at to represen- tanter fra brannvesenet var til stede og informerte om brann- sikkerhetstiltak man som eldre kan gjøre i hjemmet. Det var stor interesse for dette, etter at Erik Markeng hadde fortalt om

tilbudene fra talerstolen. Etter maten fortalte så Bjørn Rognstad om hva Frivillig- sentralen har å tilby den eldre garde.

Bråstad Trio underholdt med gamle evergreens fra scena i Fjellhaven.

Kommunalsjef Heidi Hagebakken, t.h., og allsang-leder Kirsten Tangen bidro til eldrefesten i Fjellhaven på hver sin måte.

Jan Roland fra Veterankoret var med og serverte smørbrød til de mange pensjonistene som var samlet i Fjellhaven. Her er det Aldis Korslund som forsyner seg fra smørbrødfatet.

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Kjøpe bruktbil? Med NAF Test

Vi kan hjelpe deg med din tannhelse. For oss er det viktig å utføre arbeid av høy kvalitet, samtidig som vi ønsker å skape en trygg relasjon mellom deg og behandleren.

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

vet du hva du kjøper!

NAF Senteret Gjøvik

Tlf. 08 505 naf.no

gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg

Made with