EDM 15

SMC Pneumatics (Hong Kong) Ltd.

行業/機械設備應用

電子/點膠機

SMC LEFS系列 密封帶型電驅動缸/松下 AFPX 系列 PLC

產品應用

3) SMC LEF 系列

密封帶型電驅動缸

1) SMC LEF 系列

密封帶型電驅動缸

點膠頭

4) 日本松下

AFPX 系列 PLC

塑膠件

驅動器

2) SMC LEF 系列

數量 1 1 1 1

項目

型號

產品說明

成功應用於 SMC LEF 系列 密封帶型電驅動缸 SMC LEF 系列 密封帶型電驅動缸 SMC LEF 系列 密封帶型電驅動缸 日本松下 AFPX 系列 PLC 點膠機利用 LEFS系列電驅動缸作三軸控制,由松下 AFPX系列 PLC輸出脈衝控制電驅動缸,可準確及快速進 行點膠。 1 2 3 4 LEFS25A-300-R3AN1 LEFS25A-250-R3AN1-X1 LEFS25B-75B-R3AN1-X1 AFPX-C30T 密封帶型電驅動缸

Re : SA-ELE232

31-5-2012

Made with