Prosjektets HMS - Plan

TOGA HMS Plan

1 av 8

Tiltakshaver: Ansvarlig utførende: Prosjekt: Prosjektnr.:

Tiltakshaver

Side:

Ansvarlig

Sist rev.

24.01.2019

ProsjektNavn

Dok.Id:

0202-020

Prosjektnummer

Dato /sign.:

Prosjektets HMS plan Innholdsfortegnelse 1 Prosjektets HMS plan...........................................................................................................................................1 1.0 Innholdsfortegnelse ..............................................................................................................................................1 1.1 Generelt ................ 2...........................................................................................................................................2 1.3 Interne HMS-krav i Transport og Anlegg .......................................................................................................... 2 1.5 Verneombud/Hovedverneombud....................................................................................................................... 4 1.6 Sikker Jobb Analyse (SJA) .................................................................................................................................. 4 1.7 Sikring av og på byggeplassen............................................................................................................................. 4 1.8 Personlig verneutstyr........................................................................................................................................... 4 1.9 Helsefarlige stoffer, stoffkartotek TA-Stoffkartotek .......................................................................................... 5 1.10 Vernerunder/-møter............................................................................................................................................ 6 1.11 Rapportering og behandling av uønskede hendelser......................................................................................... 6 1.12 Miljø (RB) TA-Miljøhandlingsplan..................................................................................................................... 6 1.13 Riggplan................................................................................................................................................................ 7 1.14 Ytre miljø ...........................................................................................................................................................7-8

Henvisning til Revisjonslogg og aktuelle snarveier. DOK ID 0107-001 S TOGA Oversikt over oppdateringer av dokumenter i KSHMS /Oversikt over lover forskrifter

HB

TIB

Snarvei Snarvei Snarvei Snarvei

Miljø håndbøker

HMS/KS håndbøker

Stoffkartotek

Sjekkliste miljø /risikovurdering miljø

Årlige kontroller av maskiner

Snarvei

Utar beid et

Revisjon

Tekst

Verifisert

Godkjent

Made with FlippingBook - Online catalogs