Våra projekt i City 1999-2017

12

Sunt bondförnuft och småländsk envishet

Sunt bondförnuft och småländsk envishet

Sunt bondförnuft och småländsk envishet VD och ägare Ralf Ekblad

Med fast förankring i våra värderingar och en stark företagskultur har Ekblads utvecklats till en innovativ och initiativrik fastighetsförvaltare. Genom att förädla vårt eget fastighetsbestånd har vi utvecklat både vår egen verksamhet och bidragit till förnyelsen av Jönköpings citykärna.

Sedan Eric grundade Ekblads år 1939 har förutsättningarna inom bygg- och fastighetsbranschen förändrats vid ett flertal tillfällen. Samhällets utveckling och ekonomi påverkar ju även den lokala entreprenörens verksamhet. Finanskriser, urbanise- ring, politiska beslut… det är många faktorer att förhålla sig till när den egna strategin utformas. Som företagare har vi på Ekblads dock alltid utgått från att vi håller vårt eget öde i våra händer. Med fast förankring i våra värderingar och vår före- tagskultur har vi fattat beslut. Genom att se möjligheterna i de fastigheter vi har, genom att tänka innovativt och arbeta hårt, har vi utvecklat vår verksamhet till vad den är i dag. Med sunt bondförnuft och småländsk envishet kan man komma långt. 2017 förvaltar vi framgångsrikt fastigheter i Jönköpings city. I vår portfölj har vi sju kommersiella fastigheter varav fem har förvärvats och två har uppförts i egen regi. Den första fastig- heten, Andelen 3, förvärvades så sent som 1999. 2000-talets första 17 år har inneburit en betydande strategiförändring för vår verksamhet, och följande utdrag ur 1999 års verksamhets- berättelse, förklarar vårt resonemang. ”Under åren 1940-1980 kunde duktiga byggmästare göra goda resultat med entrepre- nadverksamhet. Därefter har resultaten varit successivt ned- åtgående, för att just vara en bransch som i bästa fall visar positiva resultat… Däremot anser vi att en stark och aktiv fastighetsförvaltning med inriktning på förädling samt lång- siktighet, med vår affärsidés värderingar i kombination med en försiktig belåning är en intressant verksamhet, där vi väl kan ta tillvara på den interna erfarenhet och specialistkunskap som är upparbetad under 60 år.” Mot bakgrund av den starka inflyttningen till Jönköping samt högskolans etablering och ut-

veckling i regionhuvudstaden beslutade vi att fokusera enbart på fastigheter i Jönköpings centrala delar. Genom att ”gräva där vi stod” och noggrant utvärdera möjligheterna i de olika förvärven, initierade vi en rad förädlingsprojekt. Syftet var att optimera den uthyrningsbara ytan och att skapa spännande kommersiella lägen som kunde attrahera nya aktörer. Under åren 1999-2017 har vi genomfört 154 olika förädlingsprojekt i de fem förvärvade fastigheterna, vilket motsvarar nio projekt per år. Elva av dessa projekt har inneburit en helt ny uthyr- ningsbar yta om 5 054 m 2 , samt ytterliggare elva projekt som inneburit en starkt förädlad yta om 5 218 m 2 , mer om detta på sidan 22. Under perioden har vi investerat mer i våra hus än vad de kostade att förvärva, och fastigheterna värderas idag betydligt högre än den sammanlagda insatsen. Utvecklingen av Jönköpings city till en attraktiv och levande stadskärna ligger oss varmt om hjärtat och passar mycket väl in i vår affärsstrategi. Vi är övertygande om att stadens tillväxt och vår egen går hand i hand. När möjligheten gavs att bygga två helt nya fastigheter på centralt belägna Lantmätargränd tvekade vi därför aldrig. Apeln, byggd 2005-2007, och Asken, byggd 2011-2015 i det helt nya Atollenområdet, har starkt bi- dragit till stadens utveckling söderut med helt nya kvarter som lockat flera nya varumärken. Vi utvecklar city Vår avsikt har varit att bidra till en spännande och varierad citymiljö där människor rör sig även efter att butikerna har stängt. Efter 17 års intensivt arbete kan vi summera en rad intressanta tillskott. Bland butikerna märks ett kraftigt ökat

Made with FlippingBook Learn more on our blog