Våra projekt i City 1999-2017

14

Sunt bondförnuft och småländsk envishet

Genom att ”gräva där vi stod” och noggrant utvärdera möjligheterna i de olika förvärven, initierade vi en rad förädlingsprojekt. Syftet var att optimera den uthyrningsbara ytan och att skapa spännande kommersiella lägen som kunde attrahera nya aktörer.

Källararkiv byggs om till hotellrum.

utbud med flera spännande varumärken, bland andra Aka- demibokhandeln, Best of Brands, Carlings, Clas Ohlson, Estelle 47, Gina Tricot, Hemtex, Iems, Intersport, Kjell & Company, Monki, Newhouse, Ohlssons Tyger och Sarabello. Vi har också fått ett rikt tillskott av restauranger och caféer i form av Bernards, Espresso House, Grekiska Kolgrillsbaren, New York Legends, Pinchos, Tokyo18 och Wrapped Burrito Bar. En annan, helt unik satsning som bidrar till stadens utbud och mångfald är VOX Hotel, ett helt nyskapat varumärke. Hotellet är beläget i Jönköpings centrala delar och invigdes i november 2014. Gästernas mottagande har vida överträffat våra förväntningar. Redan under det första året hade hotellet haft 45 000 gästnätter och 55 000 gästnätter under det andra året. Gäster som också har shoppat i de närliggande butikerna och besökt de nya restaurangerna i stadens citykvarter. Antalet gästnätter har med råge överträffat de bedömningar som gjor- des när vi fattade beslutet att bygga VOX Hotel, och vi drar därför slutsatsen att hotellet kommer att ha fortsatt betydelse för utvecklingen av city de kommande åren. I januari 2017 förvärvade Nordic Choice Hotels hotellrörelsen, något som yt- terligare stärker attraktiviteten i denna verksamheten. Att vi bland våra hyresgäster också har friskvårdsanläggning- arna Nordic Wellness samt Friskis & Svettis, är ytterligare ett uttryck för variationen och mångfalden. Friskis & Svettis är ett bevis på den stora efterfrågan på centralt belägna friskvårds- anläggningar – dessa lokaler har vi under perioden byggt om och till inte mindre än sex gånger!

Under arbetet med våra förädlingsprojekt har vi satt tillgäng- ligheten högst upp på prioriteringslistan. Så här långt har vi installerat tio nya hissar, fem nya rulltrappor samt tre nya trappliftar som underlättar för såväl rörelsehindrade som för familjer med barnvagnar. Skandinaviens mest attraktiva stadskärna Vi är självklart inte ensamma om våra ambitioner för city. Jönköpings kommun har en stark vision för stadskärnan med målsättningen att Jönköping i framtiden ska vara den mest att- raktiva staden i sin storlek. Kommunen har drivit visionen på ett föredömligt sätt. Man tänker då inte minst på de 1 260 nya garageplatser som tillskapats i tre nya centrala parkeringshus. Våra kollegor i fastighetsägarkåren delar vårt resonemang och vi är inte på något sätt ensamma om att ha bidragit med först- klassiga lägen som lockat nya spännande varumärken inom detaljhandel och restaurang. Bryggan, Burger King, Coffee- house by George, Condeco, Dimoda, Naturkompaniet, TGR, El Gordo, Fabriken, Granit, Machuset, Lagerhouse, New Yorker, Oil & Vinegar, 24 Fitness, Rose Garden och Waynes Coffee är bara några exempel på nya etableringar de senaste 10 åren. De senaste 17 åren i Ekblads historia har varit spännande, utmanande, arbetskrävande och roliga – men med det stora engagemanget från våra egna medarbetare och våra skickliga entreprenörer och samarbetspartners har vi på ett framgångs- rikt sätt genomfört alla dessa projekt som är viktiga både för

Made with FlippingBook Learn more on our blog