545166984 efter elena

46

ANDEN ETAGE. XM-X 1 .I 1 .

XL1.

;! i- ' • •• -

A n u r t i}

*

' - I '■

Bibliotkek. Afstøbninger a f ,antika Buster . Til venstre (fra Vinduet). Lysias. En ubekiendt græsk •? Philosoph. '-1' I Baggrunden. Euripides. Themistokles. Til hoire. Seneca. Cn. Dom. Corbulo. Malerier: 17. Florentinsk, fra det 17de Aarh. Den bodfærdige Magdalena. 20. Bologncsisk (Gucrcino?). Brystbillede af en mig Qvinde, læsende i en Bog. . . . xlii . y t r ? i • , i i - >; i ij / **:.«:•. , ;. Thorvaldsens sidste ufuldendte Arbeidcr: 188. Buste af Luther. 524. Kridt-Udkast til et Relief. Billedhuggerkunstens Genius, siddende paa Skuldren af Jupitcrs Statue. Malerier: 108. Carus. En Oldtids-Grav i Maaneskin. : 121. Ileuss. Thorvaldsens Portrait. (Ufuldendt.) 144. Reinhart. Udsigt til Vesuv. 163. Sticler. Ludvig 1 af Bayern, som Kronprinds. 168. Kopi efter Begas, af Koop. Thorvaldsens Porlrail.

188-8D. J. C. Dahl. Skizzer fra Norge. 191. Fearnley. So-Studium fra Palermo.

203. Buntzeu. ; Ilcrregaardcn Nysoe i Siclland. 205. Bærentzen. Skuespillerinden Frue Ileibcrg. 216. Eckersberg. Kong Frederik VI. 227. A. Jensen. Portrait af Blomstefmaler Fritzsch.

Made with