Sverige vår 2017

Betalningsvillkor

Samtliga priser i katalogen är ex.moms och frakt. Priser gäller t.o.m. 30 mars 2018. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar utanför vår kontroll. Faktura skickas då produkterna lämnar vårt lager i Lier, betalningsvillkor 30 dagar netto. Vi debiterar faktisk fraktkostnad från terminal i Jönköping. Minsta fraktavgift är 195:- Emballage ingår. Inga andra avgifter tillkommer. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift. Aktiv Lek AB förbehåller sig rätten att kreditpröva fakturakunder, alternativt begära förskottsbetalning.

Leverans

Normal leveranstid är 2-4 veckor beroende på produkt och säsong. Frakt sker med transportbolag till uppgiven leveransadress.

Kontrollera alltid produkterna vid leverans. Eventuella transportskador reklameras direkt till transportbolaget vid mottagningstillfället alternativt till Aktiv Lek AB inom sju dagar. Därefter är rätten till reklamation av transportskada förverkad. Transportskador ersätts inte efter montering. Tänk på att det kan behövas truck eller lastare vid lossning av större leveranser. Om fraktbolag är tvungen att lossa med kranbil tilkommer en extra kostnad.

Garanti

För samtliga produkter som producerats av Aktiv Lek AS (Norge) gäller en garanti på 10 år mot material- och produktionsfel. För ej egenproducerade produkter gäller underleverantörens garantier eller svensk köplag. Produkterna testas av TÜV Product Service GmbH i Tyskland i enlighet med gällande EU-standard EN 1176. Vi förbehåller oss rätten att göra konstruktionsrevideringar och förbättringar på produkterna.

Vi stöttar

Vi stöttar organisationer som hjälper barn i tredje världen. I detta sammanhang är vi en av huvudsponsorerna till en ny förskola i Tanzania. Sollerud förskola driver byggprojektet av en nu förskola i regi av Orphan Program. Projektet administreras av Berit Skaare och hjälper barn som mist sina föräldrar i malaria eller AIDS. Förskolan färdigställdes i mars 2016, Aktiv Lek sponsade projektet med den första kompletta lekplatsen med norsk standard i Afrika.

www.aktivlek.no

115

Telefon: 046-709090 • www.aktiv-lek.se

Made with