מועצה אזורית חבל מודיעין - אירועי חודש האזרח הותיק 2016

אברהם איבגי , מרכז בכיר התנדבות בנושא האזרח הוותיק, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

מייל: AVRAHAMEI@MOLSA.GOV.IL אתר המשרד: MOLSA.GOV.IL

6002206 - 555

ייד נ

5545005 -50 ,

טל

Made with