Bérszámfejtés kottája 2018

B ÉRSZÁMFEJTÉS K OTTÁJA 2018  Számvitel, pénzügy, adózás 80

Kifizető terhei

Magánszemély terhei

M UNKÁLTATÓI JUTTATÁSOK – 24.

SZOCHO 19,5%

EHO 19,5%

SZH 1,5%

TEBJ 4%

PEBJ 3%

MEPJ 1,5%

NYJ 10%

SZJA 15%

Különadó 75%

Jogviszony megszűnésére tekintettel történő kifizetések 4.

Felmondási idő munkavégzési kötelezettséggel járó időszakára fizetett munkabér nem csoportos létszámcsökkentés esetén 3

X

– 1

X

X

X

X

X

Felmondási időre járó juttatás teljes összege csoportos létszámcsökkentés esetén 3

X

– 1

X

X

X

X

X

Visszailleszkedési támogatás 2 Tárgyévi szabadságmegváltás

X

– 1

X

X

X

X

X

X

– 1

X

X

X

X

X

Végkielégítés teljes összege csoportos létszámcsökkentés esetén 3

X

– 1

X

X

X

X

X

Jubileumi jutalom

X

– 1

X

X

X

X

X

Állami vezető, országgyűlési képviselők, polgármesterek, főpolgármester, főpolgármester helyettes, alpolgármesterek, európai parlamenti képviselők, megyei közgyűlés elnöke, megyei közgyűlés alelnöke, főjegyzők, köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottságának tagjai Jogviszony megszűnését követő naptól nem részesül saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban összeghatártól függetlenül összeghatártól függően Felmentési időre fizetett távolléti díj nem csoportos létszámcsökkentés esetén 3 Végkielégítés nem csoportos létszámcsökkentés esetén Közös megegyezéssel megszűnt jogviszony megállapodás alapján fizetett járandóság Munkaszerződésben, megbízási szerződésben kikötött megszűnésre tekintettel fizetett díj Versenytilalmi megállapodás díja Hallgatási díj Korábbi évek szabadságának megváltása Bármely más formában juttatott bevétel

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

2 000 000 Ft-ig

X

– 1

X

X

X

X

X

Felette

X

X

1 Csak a köztulajdonban álló gazdasági társaságok kötelezettek szakképzési hozzájárulás fizetésére a 2011. évi CLV. tv. 2. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében. 2 A Hjt 247/E. § (3) bekezdés b) pontja szerinti díjazás. 3 Csoportos létszámcsökkentésnek minősül a 2010. évi XC tv. 9. § c) pontja alapján a Hjt 64. § (1)–(3) bekezdése a Ktv 67. §-a és más azonos tartalmú létszámcsökkentés.

Made with FlippingBook HTML5