קשר עין - גליון 239 - מאי 2014

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

המורה האלמוני עמ' 42 בלפור חקק

זרקור: כפר הנוער מאיר שפיה

עמ' 62

למידה משמעותית בדור הסמארטפון ד"ר אלחנן בר-לב

32 עמ'

אי י ר - סי ו ו ן תשע"ד מ א י 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 239

Made with