Aldersrentens aarlige Beløb i København, Frederiksberg og Ge