Gemeente rapportage JGZ Dronten 2014

Dronten

Als we willen, kan het!

Deze factsheet van de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-12 jaar) in gemeente Dronten. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugd-verpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2014 verzamelden tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s). Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het reguliere basisonderwijs (BO). Vanaf schooljaar 2013-2014 worden de PGO’s in het voortgezet onderwijs (VO) klassikaal uitgevoerd met gebruik making van een Flemovo vragenlijst. De uitkomsten van deze onderzoeken worden separaat per schooljaar gepresenteerd. Zie hiervoor ook de digitale publicaties op de website van de GGD Flevoland.

De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van het speciaal onderwijs niet meegenomen.

Tenslotte is er een paragraaf opgenomen waarin de verwijzingen vanuit de JGZ zijn opgenomen. Gegevens hierover worden vanaf 2013 apart geregistreerd.

In 2014 zijn in gemeente Dronten in totaal 887 kinderen gezien voor een onderzoek. Dat waren 423 kinderen voor een PGO in groep 2 en 464 kinderen in groep 7.

Gewicht In Dronten heeft 15% van de kinderen overgewicht. Daarnaast heeft 8% van de onderzochte kinderen ondergewicht. Er zijn geen verschillen (statistisch gezien) tussen de verschillende klassen.

Gewicht Dronten (2014)

Groep 2

Groep 7

Totaal Dronten Totaal Flevoland

ondergewicht

8%

8%

8%

9%

Jeugdgezondheid 2014 normaal gewicht 81% 75% 78% overgewicht 12% 18% 15%

75% 16%

Made with