Tychsen Den Tekniske Forening 1877-87

Ben tekniske Forening 1877 — 1887 . •

Oversigt over Virksomheden,

med elt i Anledning af Tiaarsdagen for Foreningens Stiftelse

den 24de Marts 1887, af Ingeniørkapitajn V. E. Tychsen, Foreningens Sekretær.

Kjøbenhavn. Hoffensberg & Trape Etabi.

Made with FlippingBook Online newsletter