שבתון – מקבץ עלוני מוסדות לימוד למורים ואנשי חינוך – יולי 2017