אשדוד משמעות SEMANTICA

ההיסטוריה של אשדוד : מסרים היסטוריים

והוכרזה כעיר 1956- נוסדה כמועצה מקומית ב . הדרום והשישית בגודל אוכלוסייתה בישראל אַשְׁדּוֹד היא עיר במחוז . יבנה - וממערב לגן לאשקלון מצפון , מדרום ליבנה , במישור החוף הדרומי של הים התיכון העיר שוכנת לחופו .1968- ב . בשטחה זורם נחל לכיש ושמה נשמר מאוחר יותר , מהערים העתיקות בארץ ישראל , באזור פלשתים ששכנו אשדוד קרויה על שם אחת מחמש ערי , עוד בראשית ימיה הייתה עיר נמל שאחד מסמליה המובהקים עד היום הוא נמל אשדוד . גם בשם העיירה הערבית איסדוּד . המסחר הימיים של ישראל שלושת נמלי הגדול מבין לאבד מבלי , בעיר אינטגרציה חברתית העולים יצרו . עולים אשדוד היא עיר קולטת עלייה שגם נבנתה על ידי , הקמתה מאז מה שתרם רבות להצלחתה ולהתפתחותה , מוקדם אשדוד תוכננה בתכנון . באו את הזהות המיוחדת של הקהילות מהן . כאחת הערים הגדולות בישראל

: ציר זמן אשדוד

המנדט הבריטי אמצע - תחילת 20 המאה ה

הכרזת העצמאות

7 מאה לספירה

3 מאה ס " לפנה

4 מאה ס " לפנה

10 מאה ס " לפנה

14 מאה ס ” לפנה

17 מאה ס ” לפנה

, פיצוץ גשר עד־הלום הישוב הערבי ננטש " איסדוד " ונהרס

היא עיר " איסדוד " , חשובה על דרך הים נבנית בה תחנת הרכבת המשרתת לוד־עזה־ את קו מצרים

עם סיום הכיבוש י " את א הערבי מוקמת העיר " איסדוד "

אשדוד מחליפה בעלים עד י " שנהרסת שוב ע הרומאים

י ” נכבשת ע אלכסנדר מוקדון ונקראת ” אזוטוס “

העיר נבנית מחדש ומתקיים בה יישוב עם שיבת ציון יהודי

אחת מחמשת הערים

עיר כנענית מבוצרת

החשובות בממלכה הפלישתית

: מלמעלה למטה 1839 , ציור של דייוויד רוברטס , ליד איסדוד צאן רועי .1 המסמל קו המחוברים על ידי , מורכב מראש אריה ומעוגן סמל העיר הישן .2 כית עתיקת יומין " ספינה תנ 20- של המאה ה 30- בשנות ה איסדוד ממבט אווירי .3

Made with FlippingBook - Online catalogs