SvFF Verksamhetsberättelse

HISTORISKA FÖRBUNDSKAPTENER 2015 skrev Sveriges F19 -och U21-landslag europeisk fotbollshistoria. Aldrig tidigare har en och samma nation vunnit de två europamästerskapen samma säsong. Håkan Ericson (t.v.) och Calle Barrling är två mycket erfarna fotbollsledare som kan glädjas åt sina och landslagens framgångar som ger hopp om en positiv framtid för svensk fotboll.

Alla bilder i verksamhetsberättelsen kommer från Bildbyrån eller Svenska Fotbollförbundet om inte annat anges.

INNEHÅLL

Förbundsmötet 2016 ...................................................... 1 Inledning ............................................................................. 2 Kommittérapporter ...................................................... 14 Publikutveckling.............................................................26 Detta hände också 2015 ..............................................28 Årsredovisning Förvaltningsberättelse .................................................34 Ekonomisk redovisning................................................37 Revisionsberättelse........................................................53

Förslag verksamhetsplan och budget 2016 .........54 Resultatanalys 2015.......................................................56 Nämndrapporter ............................................................58 Internationella uppdrag...............................................59 Organisationen ...............................................................60 Fotbollens sociala ansvarstagande..........................63 Representantskapets rapport ....................................64 Resultat och statistik ....................................................66 Utmärkelser ......................................................................74

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS FÖRTROENDEMANNAORGANISATION 2015

Revisorer

Valnämnd

Förbundsmöte

Representantskapsmöte

Valberedning

Förbundsstyrelse

Skiljenämnd

Licensnämnd

Appellationsnämnd

Disciplinnämnd

Besvärsnämnd

Ekonomisk samrådsnämnd

Fotbolls- utvecklings- kommitté

Distrikts- och förenings- kommitté

Futsal och Beach soccer- kommitté

Anläggnings- kommitté

Domar- kommitté

Tävlings- kommitté

Medicinsk kommitté

Made with