אורנית - מזיכרון לעצמאות תשע"ח 2018 - 70 למדינת ישראל - 28 לעצמאות אורנית