Medieplan 2016

VI UTDANNER NORGE

Hvorforannonserei Utdanningsforbundetsmedier? Ermålgruppenskoleledere,lærere,styrerei barnehageog barnehagelærere,rådgivere,spesialpedagogerelerandre ansatei utdanningsektoreni Norge? Jadaerdupåretsted. Nårduannonsereri enavvåremediekanalertreferduikke bareblinkpåmålgruppen,menbudskapetfårogsåmedseg dentyngdenogtroverdighetenvåremedierharhosvårelesere. Til sammenmedgodepriserogmangevalgmuligheteri formaterogulikekanaler,vil vi i markedsavdelingen gjørevårtalerbesteforatdinannonsenåruttil flestmuliginnenformålgruppen.

I NNHOLD

LÆRERJOBB.NO 3 UTDANNING 4 UTDANNINGSNYTT.NO 5 FØRSTESTEG 6 BEDRESKOLE 6 SPESIALPEDAGOGIKK 7 YRKE 7

Kontaktossi dag-vi hjelperdeggjerne!

AnitaRuud Markedskonsulent STILLINGSANNONSER LÆRERJOBB.NO ar@utdanningsnyt.no 24142354

SynnøveMaaø Markedssjef sm@utdanningsnyt.no 24142355

Randi Skaugrud Markedskonsulent PRINT+BILAG rs@utdanningsnyt.no 24142333

HenrieteMyklebustØye Markedskonsulent LÆRERJOBB.NO+ STILLINGSANNONSERPRINT hmo@utdanningsnyt.no 24142334

LindaM.Sjødal Markedskonsulent/ Prosjektleder LÆRERJOBB.NO+

HildeAalborg Markedkonsulent PRINT/FAGTIDSSKRIFTER ha@utdanningsnyt.no 91199989

DIGITALEANNONSER ls@utdanningsnyt.no 24142331/98048136

marked@utdanningsnyt.no www.utdanningsnyt.no

post@laererjobb.no www.lærerjobb.no

Telefon24142330

Made with