Onsdag 06. januar 2016

2

Onsdag 6. januar 2016 •

Populær turistbrosjyre er snart i postkassene

Selv om internett er den vik- tigste markedsføringskana- len for regionens reiseliv, er den faste turistbrosjyren sta- dig like populær. Brosjyren distribueres til alle husstan- der i disse dager.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Turistbrosjyren for Gjøvikregionen Hadeland

Ringerike Reiseliv har et opplag på 80.000 eksemplarer og inne- holder en rekke turforslag og opplevelser for hele familien. – Det som er nytt i år er at vi har tatt med konkrete turforslag og opplevelser både for voksne og barnefamilier, forteller mar- kedssjef Heidi Gran og mar- kedskoordinator Mette Stenersen i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. Regionvise turforslag med utgangspunkt i kommunenes ulike spydspisser kommer med alternativer både for overnat- ting, restauranter og opple- velser. For Gjøviks del tas det utgangspunkt i Skibladner, som fyller 160 år i år, under paraply- en «Skjem deg bort på Gjøvik». NSB Gjøvikbanen er utgangs- punktet for barnefamilier som vil besøke Gjøvik med forslag til en rekke ulike aktiviteter for barna i Gjøvik. – Målet med turforslagene er at de besøkende skal bli opp- merksomme på at de kan gjøre noe mer enn det som er hoved- målet for besøket, og kanskje bli ei natt ekstra, sier Gran og Stenersen. Oversiktlig Brosjyren er også inndelt i ulike kategorier som fiske, opple- velser, overnatting, lokale tur- operatører, kurs og konferanse

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv er ute med ny turistbrosjyre for 2016. Nytt av året er konkrete turforslag og opplevelser både for voksne og barnefamilier, viser markedsko- ordinator Mette Stenersen og markedssjef Heidi Gran.

og hvor du kan planlegge ditt neste selskap. – Nytt av året er oversikten vår over de ulike kurs- og kon- feransestedene, der blant annet kapasitet og fasiliteter er listet opp, forklarer våre lokale reise- livsmarkedsførere. Guiden på norsk og engelsk er også det viktigste verktøyet når regionen skal markedsføre seg på ulike messer. Først ut er Reiselivsmessen 2016 på Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv lanserte nye nettsider våren 2015, og besøket har økt betraktelig. – Vi hadde i 2015 til sammen 281.000 unike besøkende på nettsiden vår. Det er en økning på 83 prosent fra 2014. Dette er vi veldig fornøyde

Telenor Arena neste helg, 13. til 15 januar. – Vi håper gjøvikfolk kjenner sin besøkelsestid og tar seg en tur på messen, oppfordrer Gran og Stenersen. I fjor hadde reiselivsmessen 43.000 besøkende. Nyhetsbrev Selv om turistbrosjyren skal leve hele året, vil turistregionen markedsføre seg med aktuelle med. Vi jobber kontinuerlig med innholdet på siden, og i løpet av 2016 vil det bli enda flere arti- kler, bra bilder og filmer fra regi- onen, opplyser markedssjef Heidi Gran i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.

nyhetsbrev som interesserte kan melde seg på via hjemmesiden gjovik.com. – Dette gjør vi for at folk kan følge fortløpende med på hva som skjer av aktiviteter, turtips, kampanjer og arrangementer, tipser Gran og Stenersen.

Dødsfall

Anmeldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Bjørg Oddrun Eide, født 1926, døde 13. desember. Leif Linnerud, født 1927, døde 10. desember. Elsa Mathisen, født 1917, døde 11. desember. Ole Skaugom, født 1935, døde 8. desember. Sverre Skonnord, født 1943, døde 12. desember.

Kolbjørn Slemmen, født 1933, døde 7. desember. Liss Margareth Strand, født 1958, døde 5. desember. May Britt Rundbråten Vistemyren, født 1979, døde 7. desember. Frank Hemmingby, født 1931, døde 16. desember. Berit Diesen Juul, født 1949, døde 18. desember.

Populære nettsider

Endelig er Gjøvik universitetsby

Helt suverent Det er ikke nødvendig med mange ord. Vi må bare få si at dette er helt suverent, Ingvild Flugstad Østberg. Gratulerer. Det internasjonale gjennombrud- det som langrennsutøver er virkelig kommet, etter noen år i skyggen av Bjørgen og Johaug. Det er velfor- tjent!

Det har til tider nesten vært voksesmerter. At vi nå har fått et universitet, løfter det hele ytterligere et hakk opp. Dette vil stimu- lere til vekst i Innlandet, og vi tror at ringvirkningene kan bli langt større enn det vi ser akkurat nå. Da snakker vi om nye arbeids- plasser, folkevekst og dertil hørende boligbygging. På denne måten styrker også forsknings- og studiemiljøet seg på Østlandet, utenfor Oslo-gryta. Vi har merket oss at Innlandet nå er definert som et vekstom- råde, samtidig som oljebransjen har begynt å tørke inn til en viss grad. Ja, kanskje er det Innlandets tur nå. Slik sett kom fusjonen på riktig tidspunkt. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre, det er noe vi

Fra 1. januar ble Gjøvik en universitetsby. Høgskolen i Gjøvik er fra nyttår en del av NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU gikk da sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det innebærer at 46.000 studenter skal jobbe innenfor det samme studiemiljøet, fordelt på tre byer. Universitetstanken er langt fra ny i Gjøvik. Det har lenge vært et ønske om å gjøre høgskolemiljøet til en del av et universitet. Lenge var alle sikre på at Innlandsuniversitetet skulle bli en rea- litet. Bak prosjektet sto de to fylkeskommunene ved Mjøsa, samt tre høgskoler. Som vi nå vet, strandet det hele på uenighet om organisering. Men nå er altså Høgskolen i Gjøvik blitt en del av NTNU. Vi tror at det er noe av det beste som har skjedd byen vår. I mange år har vi sett at studiemiljøet her lokalt har utviklet seg.

www.gjoviks-blad.no

rett og slett ser fram til. Her i universitetsbyen.

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 6. januar 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with