Onsdag 06. januar 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Den som ikke får malt melet sitt hos én møller, går til en annen. Dansk ordtak

Ring oss!

120.000 kroner i støtte til unik mølle i Snertingdal

Margrethe Berg har fått inn- vilget økonomisk støtte på til sammen 120.000 kroner til restaurering av Kvernlien mølle i Snertingdal. Dette er viktige steg på vegen mot å bevare og vise fram bygdas gamle møllehistorie. Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no Stiftelsen UNI og Norsk Mølleforening innvilget i desem- ber henholdsvis 100.000 og 20.000 kroner i støtte til Kvernlien mølle i Snertingdal. – De to beskjedene kom som veldig gledelige julegaver, sier Margrete Berg fornøyd. Gårdeieren forteller videre at finansieringa nå avhenger av hovedsøknaden på betydelige 810.000 kroner som ligger til behandling hos Kulturminne- fondet. – I mars/april vil vi få vite om vi får innvilget søknaden. Får vi det, vil arbeidet med å utbedre fundamenteringa kunne starte allerede i juli, sier Berg. Utbedring av steinmur og pilarer er den største og viktigste jobben for å bevare møllebygget fra 1872. Godt bevart historie Det er møllehistorie fra tre århundrer som befinner seg på Kvernlien mølle og området rundt. Her er ruiner fra Røstads gamle kvern fra 1669, bevarte vannveger fra 1600-1700-tallet, mens «nye» Kvernlien mølle fra

Eier av Kvernlien mølle, Margrete Berg har fått innvilget til sammen 120.000 kroner til vern og vedlikehold av Kvernlien mølle og sag. Mølla fra 1872 er inntakt og godt bevart. (Arkivfotos).

1872 er en godt bevart skatt. Området med småbruket består av i alt 12 ulike natur- og kultur- minner, som står i nær sammen- heng med hverandre. Målet er vern og istandsetting av disse, og at de gamle og svært autentiske indistruelle kulturminnene skal inngå i en fremtidig museums- drift. – Dette er et stort prosjekt og ønsket er å få til en vennefor- ening med folk som er interesser- te i å være med på dette. Det kan være alt fra å skrive søknader på

midler, teknisk eller historisk interesse for drifta, enten det måtte være mølledrift i museumsøyemed eller gjerne småskala produksjon, sier Berg som tok over småbruket høsten 2013. Bevart historie Historielaget i Snertingdal har vært en aktiv forvalter av den skriftlige dokumentasjonen fra gården. Forrige eier, Arve Kværnlien, som var den siste av i alt tredje generasjoner møllere på gården, har også vært opptatt av å ta vare på og videreformidle historiske fakta. – Jeg har blant annet fått en 25 minutters film fra 1990-tallet, som beskriver mølledrifta trinn for trinn, sier Berg. Mye er bevart om tidligere tiders hverdagsliv med mølle-

drift, sagbruk, smie, slusevirk- somhet, tømmerfløting og frø- renseri på Kvernlien, eller «Kverlid» som det ble omtalt som i tidlige tider. Vannmangel

og elvevannets betydning på 1800-tallet, samt kreativ og farefull mølledrift under tysk okkupasjon er annet som er grundig beskrevet.

Årbok for Gjøvik Nr 31 kr 295,- Hos bokhandelen i Gjøvik, Lena og lokale utsalgs- steder.

Kvernlien mølle i Snertingdal, ble bygget i 1872 og beskrives som det mest komplette industrielle kulturminnet i denne delen av Oppland.

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

T lf. 61 100 100 Hunnsvegen 5, 3. etg gjoviktannlegesenter.no resepsjon@gts.nhn.no Vi kan hjelpe deg med din tannhelse.

Høykvalitets Bilpleie

Made with