Onsdag 06. januar 2016

3

• Onsdag 6. januar 2016

Stolte av aktivitetshuset på Gjøvik gård

det kan faktisk være hvem som helst av oss som ram- mes av dårlig psykisk helse. For kafeen betyr det at vi kanskje har litt mindre på menyen enn andre steder. Det kan også hende vi bruker litt lenger tid i kassen eller på kjøkkenet. Men, så har vi også en helt unik atmosfære og sjarm i vår genuine drengestue. Vi ber om forståelse for at vi er en kafé og butikk som ikke er som alle andre, sier Narten Svendsen.

noe av dagen sin med aktiviteter. Huset har også kunstgrupper, glass- og formingsgrupper, galleri, bytte- bok-bibliotek og konsertscene. I butikken selges det varer som er produsert i Drengestua og i Stampevegen Produksjon & Service. I huset jobber det både faste ansatte og vikarer, støttekontakter og deltakere av tiltaket. – Det er ikke alltid lett for våre kunder og gjester å se forskjellen på hvem som er hvem av oss, heldigvis. For

Drengestua kafé og butikk er et hus for alle. Det driftes av tilrettelagte kunst- og kulturtilbud i Gjøvik kommune. – Vi som har ansvar for å holde huset i gang, er stolte av det som skjer her, og ønsker å fortelle om at Drengestua kafé og butikk ikke er som andre kafeer og butikker, sier fagleder Ola Narten Svendsen. Huset gir et tilrettelagt fritidstilbud til personer som har utfordringer med sin psykiske helse og trenger å fylle

Søker om å få rive på Kvisgårdshjørnet Bjørn Michaelsen, som eier det brannherjede

Kvisgårdshjørnet, har søkt kommunen om rivetillatelse. Bygget er totalskadd og res- taurering av det verneverdi- ge bygget blir for dyrt.

Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no

– Jeg har fått antydet at det kos- ter et sted mellom 15 og 20 mil- lioner kroner å restaurere byg- get. Det er blant annet påvist fem-seks forskjellige soppdan- nelser. Da må hele bygget strip- pes, slik at bare bærekonstruk- sjonene står igjen, sier gårdeier Michaelsen. Et tilsvarende nybygg koster rundt 11 millioner kroner å opp- føre. Verneverdig Bygningen i Hans Mustads gate 1 er i kommunens verneplan registrert med vernegrad 2. Bygget er et godt eksempel på en bygård i sveitserstil. I verne- planbestemmelsene står det også at «Søknad om riving av bygninger med vernegrad 1 eller 2 ikke kan godkjennes» Vernegrad 1 vil si at bygningen er fredet. Vernegrad 2 er en ster- kere vernegrad før fredning I mellomtiden har kommunen bedt gårdeier å sikre bygningen slik at bygningen ikke blir

Gårdeier Bjørn Michaelsen har søkt kommunen om rivetillatelse for det brannherjede Kvisgårdshjørnet i Hans Mustads gate 1.

påført ytterligere skade. Kommunen har sendt søkna- den videre til kulturmyndighe- tene i Oppland. Svarfristen er fire uker. – Vi har bedt om å få en utta- lelse på søknaden, men det er Gjøvik kommune som fatter det

endelige vedtaket, opplyser byggesaksbehandler Gunvor Jøranli i kommunen. Store skader To unge mennesker omkom i brannen i august i fjor. Bygningen er totalskadet, både mindre av, forteller brannmann Tor Harald Foss i Gjøvik brann- vesen. Tall fra Direktoratet for sam- funnsikkerhet og beredskap viser at bannvesenet rykker ut til rundt 1.000 pipebranner i året. Når kulda setter inn for fullt øker risi- koen for pipebrann, da flere tyr til fyr på peis og i vedovn i stedet for varmepumpa.

på grunn av brannen og vannet og skummet som ble brukt til å slokke. Brannen oppstod i tredje etasje. Denne etasjen er helt utbrent. Etasjene under er ska- det på grunn av slukkemidlene som ble brukt. I ettertid har det også vært perioder med mye nedbør som har rent via utett tak og inn i

bygningen. Det er ikke foretatt noen form for uttørking og dette har medført at det er synlige fukt- og muggsoppskader i store deler av bygningen. I påvente av en avgjørelse er det nå satt opp stillas rundt Kvisgårdshjørnet for å forenkle trafikken for fotgjengere og tra- fikkanter.

Pipebrann i Nyvegen i Hunndalen

Steffensrud Aktiv Sliter du med å komme i gang og trene? Har du smerter i kroppen? Få tilgang til varmtvannsbasseng (34 grader) og moderne treningsapparater.

1 mnd gratis trening ved innmelding før 20. januar

Ring tlf. 47 45 93 02/ 97 70 63 18 for mer informasjon

Gjøvik brannvesen rykket i går ut med to biler til en pipebrann i Nyvegen i Hunndalen. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Tirsdag formiddag rykket Gjøvik brannvesen ut med to biler til en pipebrann i Nyvegen i Hunndalen.

– Dette var heldigvis en liten pipebrann og er første utrykninga laget vårt har til pipebrann i år. Det er noe vi opplever mindre og

www.steffensrud.no Tlf. 61 19 91 00

Made with