Onsdag 06. januar 2016

5

• Onsdag 6. januar 2016

Rekordstor ordrereserve for Syljuåsen AS i år

Syljuåsen starter året med en solid ordrereserve på 500 millioner kroner. – Dette er rekord, vi har aldri hatt så mye i ordrereserve, sier daglig leder Anders Elje i Syljuåsen. Ragnhild Fladsrud * rf@gjoviks-blad.no Før jul ble spaden satt i jorda for Syljuåsen AS’ største enkelt- ordre i entreprenørfirmaets his- torie. Bygginga av ny skole og svømmehall i Moelv vil syssel- sette en tredjedel av arbeids- stokken godt ut i 2017. Rekordreserve Storprosjektet for Ringsaker kommune er noe av det som bidrar til at Syljuåsen starter året med en solid ordrereserve på 500 millioner kroner. – Dette er rekord, vi har aldri hatt så høy ordrereserve. Vi budsjetterer med 400 millioner kroner i omsetning i år. Ordrereserven på 500 millioner kroner er fordelt med 300 for 2016 mens 200 ligger inne for 2017, sier daglig leder Anders Elje. Mye har gått vegen for entreprenøren de siste årene. – Det har slått til på mange områder, og vi har det siste året lykkes med å få i havn oppdrag på Lillehammer, hvor vi ikke har sluppet helt til tidligere. Vi har også en del på Hamar, i til- legg til storprosjektet i Moelv, sier Elje. I Gjøvik er nye Nordbyen omsorgssenter det største prosjektet som fortsatt pågår. Største enkeltordre Oppdraget med bygging av ny barneskole i Moelv, sammen med ny svømmehall som skal etableres på samme tomt, utgjør største enkeltordre for Syljuåsen AS noensinne. Brutto byggeare- Fra 3. til 22. desember var Frelsesarmeens julegryter utplas- sert på CC og Falkehjørnet, i til- legg til gryter som stod på Cafè Opus og PULS-Ditt værested. Julegrytene på Gjøvik samlet i 2015 inn 330.124 kroner. I tillegg kom det gaver direkte på konto som gjør at totalbeløpet for jule- gryta på Gjøvik er på 364.339 kroner. Dette er en økning med nesten 100.000 kroner fra året før. – Vi er overveldet og svært tak- knemlig for givergleden til folket på Gjøvik i år. Det viser at folk har tiltro til Frelsesarmeens arbeid og

Pila peker definitivt oppover for Syljuåsen AS om dagen. Ordrereserven har aldri vært større, og før jul ble de første spadetakene tatt for den største enkeltordren i entreprenørselskapets historie - ny skole og svømmehall på Moelv. Daglig leder Anders Elje og prosjektleder Anders Myhre gleder seg.

al er på totalt cirka 7.400 kva- dratmeter. – Dette er et kjempemessig prosjekt for oss og «reine jule- kvæll», som det har vært skre- vet i aviser på andre sida, sier prosjektleder Anders Myhre i Syljuåsen AS. Det første offisielle spadeta- ket ble tatt rett før jul, og nå venter en periode med gravear- at vi bryr oss om våre medmen- nesker, sier Ines Adler, leder i Frelsesarmeen Gjøvik. Hun retter også en spesiell takk til alle som har stått vakt ved gryta. – Takk til alle enkeltpersoner, og takk til alle fra Rotary, Odd Fellow, Cafè Opus og FK Gjøvik- Lyn. Uten frivillige medarbeidere, med alt det har medført av kalde fingre, våte nakker og ømme føt- ter, hadde vi aldri fått et så godt resultat. Tusen takk også for julegaver som forandret julen for en lang rekke familier, foreldre og barn, og takk

beider før Syljuåsens bygge- mannskaper starter for fullt i midten av februar. Mange i arbeid Entreprenøren vil da, kontinuer- lig, ha 25 til 30 arbeidere i sving i hele 2016, og fram til forsommeren 2017. Når arbei- det med svømmehallen, hvor Syljuåsen har opsjon på oppdra- for gaver fra privatpersoner, for- eninger og næringsliv. Givergleden betyr at Frelsesarmeen kan fortsette å hjel- pe de som søker hjelp med mat, klær, fellesskap, aktiviteter og vei- ledning. Midlene som kommer inn muliggjør store deler av Frelsesarmeens arbeid året igjen- nom. I Gjøvik er det matutdeling hver tirsdag. I 2015 fikk rundt 80 familier hjelp hver måned med mat, klær og en god prat. Barnefamilier på Gjøvik har også fått reise på Frelsesarmeens ferie- tilbud. Til julehjelpen 2015 var det over 130 familier som fikk hjelp.

get, starter opp på vårparten, vil samme antall medarbeidere være sysselsatt i dette prosjek- tet. Dette betyr at av i alt 150 ansatte vil 50 til 60 medarbei- dere være involvert i byggepro- Tall fra SSB til og med oktober viser at Gjøvikregionen har hatt nær en dobbel så stor økning i antall overnattinger som landet for øvrig. Mens økningen i antall overnattinger i Norge de første 10 månedene var på 4,7 prosent, var tilsvarende økning i Gjøvikregionen på 8,3 prosent. Det er spesielt tallene fra cam- ping der økningen i antall cam- pingovernattinger gjør et stort

sjektet i Moelv. – Dette prosjektet samler og sysselsetter mange arbeidsplas- ser i hele distriktet over lang tid, og er en jobb vi har sett fram til lenge nå, sier Myhre.

Flere overnattinger lokalt

utslag på statistikken. Økningen var her på 10,9 prosent, mens økningen ellers i landet var på 1,7 prosent. – Vi hadde flere digitale kam- panjer rettet mot camping i fjor sommer, og håper og tror at dette er en av årsakene til den store økningen, sier markedssjef Heidi Gran i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv i en kommentar til SSB-tallene.

Ekstra stor giverglede til julegryta

Vi har flyttet!

Ny adresse:

Ringvegen 8B - 2815 Gjøvik Kirkeby næringssenter (nedre plan) Tlf. 901 74 928 - andrejoe@online.no

Made with