Vejviseren 1907

£ s ,

c /& Ÿ

GENTOFTE KOMMUNE LOKALHISTORISK ARKIV Vejviser

' T TT T in -▼▼▼ yr ▼▼ ^

Ordrup-Charlottenlund Bank. Jægersborg Allé 31. Tlf. Ordrup 407. Kontortid 10—12 og 6—8.

fo r

Gjentofte Kommune

Filialen i Gjentofte Posthus aaben hele Dagen.

I n d s k u d forrentes med h, 4% og 5 pCl.

5 pCt. Iridlciansbeviser m. Rentekupons udstedes i Slk. paa 200 Kr. og 1000 Kr. Vekseldiskontering, Kassekredit. Laan paa Børspapirer, mod Pant eller Kaution, Byggelaan. Indløsning af Kupons og udtrukne Obligationer.

(8de Aargang.)

Pris: 2 K r .

Boxer udlejes for 15 Kr. Værdier modtages i Depot.

Kj ©benhavn. I K o m m i s s i o n h o s G . E . C . G a d . TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

’ T T T T T T ’

Made with