HygieiniskeUndersøgelser

Hygieiniske Undersøgelser.

I. Om Infektion f ra Kloakudtømmelserne i Kjøbenhavns Havn og Kanaler. IL Om Infektion af Grundvand og Tyfussmitte. III. Undersøgelser a f Drikkevand fra tyfussmittet Sted.

Af

Chr . T r y de, Politilæge, Dr. merl.

v»>

Made with