Onsdag 31. januar 2018

2

Onsdag 31. januar 2018 •

Nå får du vrakpant på det meste med hjul

Har du en moped som bare tar opp plass i garasjen, ei nedsnødd campingvogn i eplehagen, eller en utrangert lastebil på låven? Nå kan du få vrakpant for disse kjøret- øyene. Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no Disse vrakpantkundene står ikke akkurat i kø hos Metallco Oppland i Mattisrudsvingen, men noen kunder har fått med seg de nye vrakpantsatsene for nye kjø- retøygrupper. – Ikke alle har fått med seg endringene, men vi har fått en del telefoner, sier markedssjef Tom Erland Schjørlien hos Metallco Oppland. Miljøvennlig gulrot – De nye reglene trådte i kraft fra 1. januar og har åpnet opp for vrakpant på campingvogn, motorsykkel/ moped og lastebil, sier Jan Kihle, driftsleder ved storbilavdelingen hos Metallco Oppland i Hunndalen. Vrakpantsatsen for lastebil er på 5.000 kroner. Mopeden (også lett og tung motorsykkel) får du 500 kroner for. Campingvogna gir 3.000 kroner i vrakpant. – Til nå har disse farkostene bare blitt levert som skrapjern, men nå har du fått ei gulrot. Nå får du att litt penger, sier driftsle- deren. Eksisterende vrakpantsatser er ellers uforandret. – Vi reiser ut og henter hvis kunden vil det. Det gjør vi mot et tillegg. Dette gjelder både biler, campingvogner og lastebiler, opplyser Schjørlien. Godkjent mottak Bedriften i Hunndalen tar imot alt som er laget av jern og metall. Årlig tas det imot 90.000 tonn av

Fra nyttår ble det innført vrakpantsatser på moped, campingvogn og lastebil, opplyser Jan Kihle, driftsleder ved storbilavdelingen og mar- kedssjef Tom Erland Schjørlien hos Metallco Oppland.

alle slags typer skrap. – Vi begynte å ta imot person- biler for cirka 10 år siden. I 2017 tok vi imot ca 2.500 biler. Dette er biler som vi tok imot i Hunndalen og fra våre mottak i Valdres og Hallingdalen, sier Schjørlien. I Norsk Metallfragmentering sin shredder på samme tomt ble det knust cirka 8.000 biler i fjor. Eneste storbilmottak Metallco har 17 avdelinger i Norge. Avdelingen i Hunndalen er den eneste som har komplett saneringsanlegg for store kjøret- øyer. – Vi er størst i innlandet på dette området. Vi har et komplett anlegg for mottak og behandling av EE-avfall, storbil- og småbil- mottak, sorteringsanlegg, samt

utsalg av bruksjern som armering og bjelker, opplyser markedssje- fen. Høy gjenvinningsgrad – Det har ikke vært stilt noen krav til lastebiler tidligere, for- klarer Kihle. Som godkjent mottak forplik- ter Metallco Oppland seg til mil- jøsanering. I fjor fikk Metallco Det er klart for årets første kul- turkafè på PULS-Ditt værested, og året starter med musikk med CJ & The Grooves som gjester. Bandet består av de tre høgsko- lestudentene Carl Jørgen Stensrud Bakke på piano og vokal, Matias Ommedal på bass og Jacob Hagelund Simensen på

Oppland inn 150 lastebiler. – Vi har tatt imot lastebiler i mange år. Vi får inn mange laste- biler som ikke er klar for hug- ging, men da for videresalg, enten som de er, eller som deler, opplyser Kihle. Mottaket av lastebiler begynte med at busselskapene måtte doku- mentere avfallshåndtering sin, også for sine utrangerte busser. trommer. Individuelt har disse et utall konserter bak seg, men selve ensemblet er ganske så ferskt siden det er opprettet fo denne konsertanledningen. Publikum vil her få oppleve både kjente og kanskje noen ukjente gospellåter samt viser og salmer, med en egen groovy twist.

– Vi tilbyr dokumentasjon på vår håndtering av det vi får inn, istedenfor at det havner på avveie et sted i inn- og utland, sier Kihle. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Magne Framnes, født 1943, døde 17. januar. Mary Hjarbo, født 1926, døde 12. januar. Randi Liv Løsnesløkken, født 1931, døde 15. januar. Terje Arnstein Moen, født 1960, døde 17. januar. Jan Arne Sandviken, født 1935, døde 16. januar. Arve Solstad, født 1928, døde 16. januar. Randi Wold, født 1929, døde 13. januar.

Kulturkafé på Puls

Nye utfordringer for Vestoppland

Selvsagt er det lite formålstjenlig å gå i furtemodus, men vi må bare slå fast at det er vår tur neste gang statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. Ordførerne på Gjøvik og Toten har forsøkt å komme til orde før vedtaket var en realitet, men stemmene deres har blitt for spinkle. Til våren skal Stortinget formelt gå inn for Innlandet som navn, og det er også noen grenser som skal vur- deres. Dessverre er nok dette neppe noe annet enn sandpåstrøing. Det vi allerede ser, er slik det blir. Så får vi trøste oss med at vestsida av Mjøsa iallfall slår Hamar-sida når det gjelder snømengde i vinter, om det ikke er så mye mer...

Tidligere denne måneden har fylkestingene i Oppland og Hedmark sagt ja til avtalen som er blitt for- handlet fram om sammenslåingen. Noen røster hevet seg for å spørre som vi gjorde, hvor det blir av Gjøvik i denne prosessen, blant dem noen Venstre-politikere. Uten at det førte fram. Visjonen for sammenslåingsprosessen er «Nye utfordringer - større muligheter». For oss som bor i Vestoppland er det iallfall ingen tvil om at det blir nye utfordringer. Gjøvik og omegn kommer fullstendig i skyggen. Det er ikke første gang offentlige arbeids- plasser bare seiler raskt forbi og ender på Lillehammer eller Hamar.

I første utgave på nyåret etterlyste vi på lederplass hvor det blir av vestsida av Mjøsa i det nye Innlandet. Da var navnet kommet opp som det eneste reelle for- slaget. Så Innlandet blir det. Vi spurte imidlertid hvor Gjøvik er blitt av når det nye fylket skal fordele funk- sjoner seg i mellom. Hamar og Lillehammer har fått alt, samme hvor godt det enn forsøkes bortforklart. Og Hamar har fått desidert mest. Det ser ut til at Gjøvik får beholde fylkesbibliotek- funksjonen, alt annet vil være upraktisk og ulogisk. I avtalen er det klart at biblioteket iallfall skal styres fra Oppland, men vi ser ikke hvordan det skal være mulig å flytte denne funksjonen til Lillehammer.

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 31. januar 2018

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker