Onsdag 16. november 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

Onsdag 16. november 2016 Nr. 41 • 15. årgang Ber hundeeierne hindre nye angrep

Ulovligheter nedprioriteres

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud

Stor økning av byggesaker fører med seg at det blir mindre tid til å følge opp ulovligheter. Linda Haynes, Kari Anne Undlien og Bård Nysveen (bildet) håper å få styrket byggesaksavdelingen med ett årsverk, først og fremst for å kunne følge opp flere av de ulovlighetene som avdekkes. Side 5 Omsorgsplass eller sykehjem?

– Dette er fremtidens eldreom- sorg, mener kommunalsjef for helse og omsorg, Heidi Koxvig Hagebakken (bildet), og viser oss et beboerrom i bofellesskapet for demente på Bjørkelia. – Det er en utbredt misoppfatning at syke- hjemsplasser er bedre enn hel- døgns omsorgsboliger, mener hun. Side 7

Maten blir til drivstoff

Neste år skal søpla hentes av biler som har maten din som drivstoff. GLT-Avfall ønsker nemlig å satse på miljøvennlig innsamling av avfall. Fra 1. august 2017 vil 15 nye biogassdrevne renovasjonsbi- ler erstatte dagens dieselbiler, sier daglig leder i GLT-Avfall, Stein Giæver (bildet). Side 3

Foto: Torbjørn Aurvåg

hundene sine, mener parksjef Bjørg Aarvold (bildet). Kommunen har fått flere henvendelser om løse hunder. Det har også vært bråk mellom hundeeiere og folk som mater fuglene på Mjøsstranda. Side 4

Ved utløpet av Hunnselva har det flere ganger vært konfrontasjoner mellom hunder og ender, der hun- dene har jaget og skremt andeflokken. – Hundeeiere må vise respekt for andre og ta ansvaret sitt på alvor. Det er viktig å ha kontroll på

Morderisk og komisk

Snart advent!

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Vi har flyttet til Sivesindvegen 12, Hunndalen (200m ovenfor Lekeland) Tlf 957 97 979

Godt utvalg i advents- stjerner og julebelysning!

Nye Toten Teater går litt nye veier når de i morgen går på scena med stykket «Mord over en lav sko». Med sin kjærlighet for farse satser de nå på en kri- minalkomedie skrevet av Knut Nærum. Side 2

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with