Onsdag 16. november 2016

2

Onsdag 16. november 2016 •

Kriminell moro på Arbeidersamfundet

Nye Toten Teater beveger seg fra farse til kriminalko- medie når de nå er premie- reklare med «Mord over en

lav sko» på Gjøvik Arbeidersamfund.

Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

– Brannmannsløft på en politi- inspektør, det er litt morsomt det da, konstaterer skofabrikk- sønnen Ulrik Platt og sjåfør Frank Falkner, mens de strever med hvordan de skal få fjernet en svært utslått politiinspektør Bulle. Kriminell humor Øvelsene pågikk for fullt på Gjøvik Arbeidersamfund i helga. I morgen har Nye Toten Teater premiere på forestilling- en «Mord over en lav sko». Teateret med svakhet for å gå mye og hardt i dørene med elle- ville farser, satser denne gang på en kriminalkomedie skrevet av Knut Nærum. – Vi er mange som har sans for Nærum, og dette er et manus med mange artige og snedige vendinger. Det er sjel- den jeg har ledd så mye i

Det går så glassbitene spruter når Nye Toten Teater er premiereklare med «Mord over en lav sko» på Gjøvik Arbeidersamfund. Fra venstre foran: Kari Holien, Kjell-André Wiklund, Jan Wehrmann og Anja Grenheim.

gjennomgangen av manus, sier Jan Wehrmann som spiller poli- tiinspektør Bulle. Det gjør også Kjell-André Wiklund. Så, hvem

er den virkelige politiinspektø- ren mon tro? Og hvem står bak mordet på skofabrikant Hermann Platt? Mange har motiv, og mistenksomheten er stor på herregården Såleborg. Et tjuveri av den verdifulle etrus- kiske dolken er også i vente. Ny regissør Amatørteateret sto uten regissør til sin forestilling. Rune Sirirud Strandbakke rakte forsiktig en hånd i været og våget seg på

oppgaven. – Jeg har tidligere regissert et par ungdomsforestillinger på Dokka, så dette er første gang jeg er regissør for voksne, sier Strandbakke, som nok langt oftere er å se på scena. De andre skal åpenbart ikke føle seg for trygge på sin plass. – Kathrine, hvis ikke Johan viser at det gjør vondt, må ikke du ha vondt på vegne av ham. Nå er du ikke så langt unna å bli bytta ut altså, jeg har ordna

meg med både boa og kjole, og kan steppe inn når som helst, truer Strandbakke. Det pusses på detaljer, tempo, mimikk og timing. Alt må sitte til premie- ren i morgen, og forestillingene på fredag og lørdag. Det er fort- satt et mysterium om selveste Knut Nærum å finne i salen på Gjøvik i helga. Han er hvertfall invitert og har ikke takket nei. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Erland Eriksen, født 1952, døde 30. oktober. Leif Normann Ihle, født 1928, døde 31. oktober. Bernt Kristoffer Myhren, født 1927, døde 4. november.

Jazztrio på Friscena torsdag I morgen kommer Haiden Powell Trio på nytt Gjøvik-besøk. sammen siden 2010, og har holdt konserter både i inn- og utland. Her kombineres nye og gamle jazzutrykk i det melodiøse. Jazztrioen, med Hayden Powell på trompet, pianist Eyolf Dahle og bassist Jo Skaansar har spilt

Rune Sirirud Strandbakke regisserer sin første forestilling for voksne skuespillere, og ser ut til å ha bra kontroll på Kjell-André Wiklund.

Psykiatriens mange og store utfordringer

ter. Men psykisk sykdom må prioriteres, og vi håper virkelig at erfaringene fra året med psykiatriambulanse innebærer en heving av kompetansen i Innlandet. Det har da også vært et mål for prøveprosjektet. Kanskje er det andre måter å organisere tilbudet på som kan fungere bedre. La oss håpe at prosjektet «Transport av psykisk ustabile» har gitt en dytt i riktig retning, selv om det legges ned i sin nåværende form. Det argumenteres at midlene man nå har til disposi- sjon ikke er nok til å drifte en egen ambulanse. Vi synes Sykehuset Innlandet burde få et årlig til- skudd tilsvarende det som utløste prøveprosjektet. Det bør tilføres penger til psykiatrien, ikke fjernes.

bulansen skulle avlaste politiet. For dessverre er det slik at en stor del av politiets hverdag består av å hjel- pe folk med psykiske problemer. Det er ikke kriminelt å være syk, og mange mener det er helt feil at politiet skal være helsevesenets forlengede arm i disse sakene. Nå har politiet også mange andre oppgaver enn å håndtere kriminelle, det skal sies. Samtidig er det ingen tvil om at det er uheldig når det er politiet som svært ofte må bistå når noen blir psykisk syke, ettersom dette egentlig er helsevesenets bord. Så hvem skal hjelpe? Selvsagt er det viktigst at de som er blitt syke får hjelp. Så får de heller ankomme sykehuset i politibil, når det ikke finnes andre mulighe-

Psykiatrien er alltid utfordrende. Det er et stort behov for de tilbudene helsevesenet har innenfor denne sek- toren, og erfaringsmessig så strekker ikke alltid det offentlige hjelpeapparatet til. Derfor var det stor glede da Sykehuset Innlandet i fjor kunne sette i gang tilbudet med en egen psykiatri- ambulanse. Pengene som kom, var ganske riktig pro- sjektmidler. Nå høres det ikke mye ut med én ambu- lanse for å dekke to fylker, men det var en fin start. Andre steder i landet har dette tilbudet vært en suk- sess. Her lokalt legges det ned i midten av desember. Det er synd. Blant argumentene som ble brukt, var at spesialam-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 16. november 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with