Onsdag 4. april 2018

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Onsdag 4. april 2018 Nr. 14 • 91. årgang – etablert 1928 «Peik» utløste redningsoppdrag

Blir dyrere enn antatt

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Mina B. Sveen Foto: Karsten Nyborg

Det nye Skreia renseanlegg er under bygging (bildet), og kan ta imot kloakk fra over 20.000 personer. Nå viser det seg at anlegget er blitt dyrere enn først antatt. Budsjettet er på 70 millioner, men dette blir ikke nok.

Side 4

Ikke den siste auksjonen Tradisjonen

tro var det påskeauk- sjon i Teten, med godt oppmøte. Men det blir

flere auksjoner der, om ikke nødvendigvis påskeauksjon, lover auksjonarius Kai Lervold (bildet). Rivingen er ikke nært forestående, så loka- lene skal brukes en stund til. Side 7 Debuterte som pilkere – Kommer Andreas og Malin N. Kristiansen fra Eina på (bildet). Skjærtorsdag prøvde de seg for første gang på pil- king. De var ikke alene på fjorden da velforeningens pil- kekonkurranse ble avviklet. Fangsten ble ikke den største, men opplevelsen var det ikke noe å utsette på. Side 2 det ikke snart en sulten fisk, lurte

Foto: Ragnhild Fladsrud

Lillejordet (bildet) fant ingen annen utveg enn å ringe brannvesenet. – Dette ble en veldig realistisk øvelse for oss, sier Petter Gryttenholm i brannvese- net. Selv om han har jobbet der i snart 40 år, er det første gang han har vært med på å redde ned en fugl fra et tre. Side 5

Brannvesenet i Østre Toten har fått splitter ny stige- bil, til over fem millioner kroner. Allsidigheten i bruken ble skikkelig dokumentert mandag. Snart ett år gamle Peik hadde et lite pek på lur. Etter å ha sit- tet timesvis i toppen av ei furu, måtte en kald papegøye reddes ned. Matmor Inga Eriksdóttir

gir

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Kampanjepå sommerdekk

÷30% ÷50% Fredag og lørdag:

Vi feirer

Sengesett!

TOMTER SØKES!

på hele butikken på ull

189; -20%

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

3-i-1

Narumsgården Lena. Tlf. 482 64 130 barneklær 0-16 år Åpningstider: 9-17, tors. 9-18, lørd. 10-15

boligpartner.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker