Onsdag 4. april 2018

2

Onsdag 4. april 2018 •

Påskens perfekte pilkefest i solskinn

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Oppdatert informasjon At det er problemer å komme seg gjennom Skreifjella har vi totninger blitt vant til de siste årene. Før påske skjedde det igjen, to ganger. Men da var det snøras på Akershus-sida som sørget for at folk måtte finne seg en annen veg enn fylkesveg 33. Det kom reaksjoner da vegvese- nets skilter kunne fortelle at det var Falkentunnelen som var stengt. For når du passerte Skreia, sto det et skilt der som vi har sett før. I virkeligheten var det mellom Minnesund og Feiring at vegen var stengt, begge gangene. Vi antar at de som ble utkom- mandert for å skilte stengt veg gjorde så godt de kunne. De tok vel det de hadde på lageret fra tidligere perioder med uframkom- melig veg. Hadde tunnelen vært stengt, ville da Feiring i praksis ha vært isolert, med et snøras på sørsida. Men det var altså fullt mulig å kjøre til Feiring fra Toten- sida, noe som er ganske vesent- lig, spesielt for dem som bor der. I etterkant innrømmer Statens vegvesen at dette ikke er opti- malt, og at de nå skal se på sine rutiner for skilting. Det antydes at det blir kostbart dersom det skal settes opp en elektronisk lystavle. Vi tror dette er en kostnad som må til. Fylkesveg 33 er så viktig at det tvinger seg fram. Og dessverre må vi regne med at vegen steng- es med jevne mellomrom i lang tid framover. Da er det viktig at informasjonen stemmer. Visst kan bilistene ringe vegtrafikksen- tralen eller gå på nett. Det mest praktiske er imidlertid at skilting- en langs vegen stemmer. Etter perioder med mange pro- blemer gjennom Skreifjella har vi altså sett diverse improvisert skil- ting. La oss håpe vi er ferdig med det snart. Her bør Statens vegvesen så fort som mulig få opp en lystavle. En slik løsning vil også garantert gi mye raskere informasjon for bilistene. Dessuten har det ikke alltid vært like enkelt for forbipasserende som ikke snakker norsk. Selvsagt er det best om veg- strekningen blir så bra at vi unn- går stengt veg, men inntil det skjer er det behov for bedre informasjon.

Sol fra skyfri himmel, vindstille, snødekt isflate og folk så langt øyet skuet. Slik opplevdes Einafjorden under skjær- torsdagens tradisjonsrike pilkekonkurranse. Årets østlandsmester i isfiske, Terje Tørmoen fra Eidsvoll (t.v.), sammen pilkeren som tok den største fisken, Kenneth Ottosen fra Kolbu. Det ble en drømmedag for de mange som valgte å tilbringe skjærtorsdagen på Einafjordens snødekte isflate. Enten var de der for å delta i den tradisjonsrike pilkekonkurransen til Eina vel, eller så var de der for å kose seg i det fantastiske påskeværet. Familien Tåsås Østlandsmesterskapet i isfiske er for en festdag å regne på Eina, og i år kunne ikke forholdene for isfiske få blitt bedre. Det eneste måtte da være tilgangen på fisk som nok var bedre i fjor. For mens det i fjor ble tatt opp 136,778 kilo fisk av 128 regis- trerte deltakere, satt årets 176 registrerte deltakere igjen med en fangst på 83,480 kilo. Også i år markerte familien Tåsås fra Eina seg på premielisten i årets kon- kurranse, om ikke i samme grad som i fjor, da de tok rubbel og Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Andreas Sandbu fra Eina (t.v.) og hans onkel Harald Gjetøy fra Oslo, kunne by på både abbor og sik. – Tre ganger tidligere har jeg forsøkt meg uten hell, men i dag har det lykkes, sa Gjetøy.

bit. I år nøyde de seg med seier i veteranklassen ved Trond Tåsås og en tredjeplass til Jonas Tåsås i herreklassen. Dessuten tok de to nevnte herrer sammen med Håkon Tåsås seieren i lagkonkur- ransen. Vinneren fra Eidsvoll Noen lokal totalvinner ble det ikke denne gangen. Tittelen Østlandsmester gikk nemlig til Terje Tørmoen fra Eidsvoll skog JFF. Han trakk opp 4,310 kilo og med det sikret han seg en klar seier i herreklassen og samtidig et napp i den oppsatte vandrepo- kalen. Mathias Hoelsveen fra Eina og Eirik Lindmoen fra Raufoss ble henholdsvis nummer to og tre i juniorklassen, mens Sofie Grefsrud Pettersen og Sigurd Johansen fra Eina kom på andre og tredjeplass i barneklas- sen. Premien til isfiskeren med den største fisken (640 gram),

At hele 35 stilte til start i barneklassen lover godt for rekrutteringen. Etter endt konkurranse fikk alle medaljer av Anne Linn Dambråten.

bringe arrangementet vellykket i havn.

gikk til Kenneth Ottosen fra Kolbu. God inntektskilde – Vi er storfornøyd med oppslut- ningen, sa Kim Espen Hansen, som i tillegg til en kraftig økning på deltakersiden også kunne glede seg over en publikumstil- strømning av det sjeldne slaget. – Folk har strømmet til i hele dag og salget av nystekte vafler og lapskaus har tatt helt av. Det meste av 60 liter lapskaus har forsvunnet, men så er den da også veldig god, sa Kim Espen, som benyttet anledningen til å reklamere litt for velforeningens inntektskilder. – Hovedinntekten til Eina vel kommer fra denne pilkekonkur- ransen. Derfor er det viktig for oss med slike dager som dette, sa Kim Espen, som sammen med rundt 30 frivillige sørget for å Dødsfall Det er ingen meldte dødsfall fra Toten hos Gjøvik tingrett i siste periode.

7

FSKLTFMMBSÌ

0 GBM % MIB T

OOJFMMJUTUFOWP

N

HFTUEOVSOFJMJNBGEF MFNNBHSÌ S

O

4 BJFSL

N TSB

%

FMMJUTÌTUFOWPTV UUVMTSBWOFTJFSB

E

'

UFHBMQHFENPTUMBBS

O

UVVESFMJWIÌ

0 WBM # BUJS 4

. FUUF

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

FOS"OJFW

. BDJOP

#

OSBCFEMPOSBCFOSB

P

OSBCFEMPQQJUH



FJMJNBGFHJSW

#

FLSJLFLMB#BSGTFUUFTJ

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

G

MLMJSQB HBEFS

*

HPSFUTNPMCSPGUFEFUT

L

OFSFMMFIGBM0UFLTO“SFTOBS TVITUFIHJOF.FLMB#MJUFWB EFWOFHOJOFSPGFOOF7H SFUOFTFDJWSFTHPP#QQB

H

P

,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

– Kommer det ikke snart en fisk, undret Andreas og Malin N. Kristiansen fra Eina, og dro pilkestikka opp og ned. Som første- gangspilkere erfarte de at det ikke er så lett å få noen på kroken.

4

TFUUVMTWBOFUFIHJMFEJUZ“IFHS“

W

OFLSJLEF

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker