Åssiden Nytt nr. 4 - 2020

53. ÅRG. NR. 4 - 2020

Åssiden nytt MENIGHETSBLAD FOR ÅSSIDEN MENIGHET

God Jul

Et nyfødt barn, født av en ugift kvinne, i en fjern liten by i et fjernt lite land. 33 år seinere døde han som en forbryter på korset som likemann med to mordere. Dette menneskets fødsel blir feiret av millioner over hele verden, fra polhavene til ekvator. Julesalmer bruser på alle tungemål. JULENS UTENKELIGE MYSTERIUM!

Augustus, Kvirinius og Tiberius er døde navn, men navnet Jesus lever, blir elsket og tilbedt over hele jorden.

Hvordan skal dette uforklarlige forklares? Mellom fødselen i Betlehem og døden på Golgata ligger et kort liv på 33 år uten noen av de bedrifter som ellers gjør et navn verdensberømt. Jesus var ikke en stor hærfører, ikke en genial oppfinner eller stor forfatter. Det eneste han skrev var én linje – og den skrev han i sand. Alt det som gjør et navn stort i menneskers øyne, manglet Jesus. Og likevel stråler Jesu navn over alle andre navn. Hvordan kan det forklares? Det lar seg ikke forklare om du ikke åpner opp for den dimensjonen som Bibelen forteller om: Tømmermannen fra Nasaret er ingen ringere enn Gud selv! Det lille barnet i krybben er han som alt er blitt til ved. Han er fra begynnelsen av, han er universets skaper og herre. Av kjærlighet til sin skapning valgte han å bli menneske, han ble en av oss, han tok på seg menneskelig natur. Det var ikke i Roma eller Aten eller Babylon han dukket opp, men i den uanselige, støvete, lille byen Betlehem. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Jesus vokste opp i anonymitet i en snekkerfamilie. Han var ikke en skriftlærd eller en rabbi, men en lekmann, en helt alminnelig jødisk mann. Som trettiåring begynte han å forkynne og det på en måte som vakte oppsikt. Han talte med en autoritet og på en måte som røpet at han faktisk var Gud. Det han sa og gjorde ga trøst til de nedtrykte og håp til de fattige, mens det vakte uro hos makthav- erne og forstyrret den alminnelige ro og orden. Etter oppveksten i Nasaret stod Jesus fram som trettiåring og forkynte at Guds rike var nær. Selv om han ikke etterlot seg egne skrifter, fortsetter historien gjennom de øyenvitnene som vandret sammen med ham. Denne historien fortsetter helt fram til vår tid, og på ulike måter knyttes våre fortellinger og våre liv sammen med hans. Denne fortellingen om Gud som ble menneske og som lever hos oss, er troens store mysterium. Julens rette tone finner vi i undringen og meditasjonen og lovsangen som blander seg med englenes kor på Betlehemsmarken. La oss bøye oss for mysteriet og tilbe ham som er Gud fra evighet, og som har åpenbart seg i tiden.

ÅSSIDENNYTT

Redaktør: Staben i Åssiden kirke Redaksjonens adresse: Åkerveien 2, 3024 Drammen Telefon: 32 98 92 00 E-mail: kn924@kirken.no Menighetsbladets kontonr.: 2220.21.58742

For utenbys: kr. 100,- Kontingent: Frivillig

Åssiden menighetskonto Bankgiro: 2220.14.83615

Menighetsrådet m.fl. VIPPS nr. 126454 Julemessa/diakoni VIPPS nr. 124859

Layout: Zoom Grafisk AS Trykk: Zoom Grafisk AS

Fra ham og ved ham og til ham er alle ting! Ham være ære i evighet.

AVLYST JULETREFEST AVLYST JULETREFEST

Biskop Jan Otto Myrseth

ÅSSIDEN KIRKE 3. JULEDAG KL. 16 AV SMITTEVERNHENSYN. ÅSSIDEN KIRKE 3. JULEDAG KL. 16 AV SMITTEVERNHENSYN.

FØLG MED I DT OG PÅ VÅRE HJEMMESIDER. KANSKJE FINNER VI PÅ NOE ANNET PÅ DETTE TIDSPUNKTET! FØLG MED I DT OG PÅ VÅRE HJEMMESIDER. KANSKJE FINNER VI

2

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

FESTIVALKONSERT I KIRKEN - NYE SALMER MED DRIVKRAFT OG HÅP Av organist Trond Akerø Kleven

I en tid hvor mange konserter og arrangementer blir avlyst, er det fint å kunne se tilbake på noen lyspunkt denne høsten. Onsdag 16. september ble helt nyskrevet musikk og tekst fremført i kirken vår, og tittelen på konserten var konsertens åpningssalme «Syng den tro du finnes i». Disse ordene tilhører den danske dikteren og forfatteren Iben Krogsdal, som største delen av kvelden dreide seg om. Hun regnes som en av de mest markante og nyskapende salmedikterne i Danmark for tiden. Etter planen skulle Krogsdal selv vært med oss denne kvelden og fortalt om bakgrunnen for flere av tekstene sine, men Covid-19 satte dessverre en effektiv stopper for det. Heldigvis har vi vår kjære sogneprest Dag Kaspersen, som med sin gode kjennskap til alle tekstene (gjennom arbeidet med overset- telsene til norsk) ledet oss gjennom konserten med velvalgte ord og betraktninger som satte hver tekst i sitt eget lys. Sogne- prest Dag Kaspersen har som nevnt oversatt Krogsdals tekster til norsk, og var også representert med en egenskrevet salme; «Når byen får sin farge». Musikken ble skrevet av organist/ pianist Trond Akerø-Kleven, og til å fremføre det hele var flotte musikere og sangere invitert: Per Kristian Skalstad, fiolin, Dag Øystein Berger, cello, Torstein Kinn, kontrabass, Magnus Aannestad Oseth, trompet, Susanne Akerø-Kleven, sang, Ingeborg Soot, sang, Kristin Minde, sang, Sammensatt kor m/ bl.a Åssiden kirkes vokalgruppe. I skrivende stund er det blitt klart at smittesituasjonen er blitt verre og mange arrangement i menigheten stenges ned…. Men vi må se framover, og jeg holder på å planlegge Torsdags- treff for våren 2021. For uansett er det er lurt å ha planene klare. Så for alle som er pensjonister eller er hjemme på dagtid: Velkommen på Tordagstreff også i 2021! Første treff blir torsdag 14. januar kl 11.00. I disse dager har vi holdt på med å selge den gamle kirkebussen, og den er nå solgt. Den nye bussen skal etter planen være klar i desember. Vi får nok ikke brukt den de første månedene i det nye året, vi vurderer det for smittefarlig å hente folk til Torsdags- treff o.l. Men etterhvert regner vi med at vi kan glede oss over å kunne benytte ny kirkebuss til å hente folk slik som før. HILSEN FRA DIAKONEN

Her var mange musikalske format representert, med korsang, solosanger i jazzlandskap, klassisk romanse-stil, menighets- salmer m.m, så konserten hadde et mangefasettert uttrykk. Arrangementet var et samarbeid med Drammen Sacred Music Festival, og ble svært godt mottatt av så vel festivalledelse som publikum. Vi håper på flere slike konsertsamarbeid i fremtiden, og takker alle de medvirkende og publikum som tok del i denne kvelden i Åssiden kirke. Til avslutning; ta med dere siste vers fra Dag Kaspersens flotte salme «Når byen får sin farge», en tekst som, skal vi si dessverre, stadig er like aktuell å minne om:

Når byen får sin farge I regnbuen sin prakt Og vi gjør mot hverandre Som i Din nye pakt Da ser vi i vårt eget sinn Det hele fargespill At byen kan bli hjemmet Der alle hører til For her blant oss kan alt forgå Vi synger, ber, arbeider nå – for den by som skal bestå

Julemessa ble det ikke noe av i år - slik den pleier å være. Heller ikke ble det noe av den utgaven av julemessaksjonen som sto omtalt i forrige menighetsblad. Se info side 11! Så blir det advent og jul i år også – Jeg vil ønske hver enkelt en god adventstid, en Velsignet julehøytid og Godt nytt år! Takk for alle samvær og samtaler i året som snart er over!

Mvh Tjøstolf A.Vittersø

3

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

NY PRIS TIL VÅR SOGNEPREST OG ORGANIST

Av Jon Jørgensen

I 2019 vant vår sogneprest Dag Kaspersen og vår organist Trond Akerø-Kleven første premie i en salmekonkurranse om beste bysalme i forbindelse med Grønland kirkes 150- årsjubileum. Vinnerbidraget var den vakre salmen «Alle byens kilder», som vi har brukt ved noen gudstjenester her i Åssiden kirke. I år har de gjort det igjen. Hva slags konkurranse er det dere har vunnet i år? - Vi var så heldige å vinne førstepris i en komposisjonskonkurranse som Ung Kirkesang lyste ut tidlig i 2020. Beslutningen ble fattet av juryen tidligere i høst og vi ble jo så klart svært glade da vi fikk vite dette. Ung Kirkesang er en organisasjon av, for og med korsangere i barne- og ungdomskor knyttet til menigheter i hele landet, og dets formål er å bevare og fornye kirkesangen i vårt folk, både menighets- sang og korsang. De har over 300 medlemskor med tilsammen over 8000 medlemmer, så det er en betydelig aktør i utviklingen av kirkemusikken i Norge. Neste år feirer Ung Kirkesang sitt 25- årsjubileum, og det var altså i denne anledning at komposisjons- konkurransen ble utlyst. Vi leverte bidrag i de to kategoriene som var aktuelle og vant altså i den ene, men får gledelig nok utgitt begge bidragene på noter, av Ung Kirkesang sitt eget forlag. Verkene vil i tiden fremover bli distribuert til ulike medlemskor og bl.a. fremført under jubileumsfeiringen som finner sted på Korsommerskolen i Kristiansand neste sommer. Hva heter sangen dere vant med? - Vinnerbidraget vårt heter «Se kveldssolen smiler så lenge», og er skrevet for 2-stemt kor, fløyte & klaver. Det er en lys og optimistisk tekst som beskriver de lange, lyse sommerkveldene og er egentlig en slags lovsang eller takkesang til Gud for skaperverket og alt det fine som omgir oss. Vi har hørt og sunget en del av det dere har laget tidligere, noen salmer oversatt fra andre språk, og noen nyskrevne. Vil vi også få høre vinnerbidraget her hos oss ved en passende anledning? - Vårt eget barnekor Gospel Tweens kommer nok sikkert til å øve inn denne, så forhåpentligvis blir den å høre i Åssiden kirke en gang ut i 2021. Den passer jo for eksempel godt til en sommergudsjeneste/-konsert.

Hva er planene deres fremover? - Vi jobber stadig med nytt materiale. Dag har en mengde tekster liggende som er under arbeid, noen i sluttfasen, andre er mer på idéstadiet, så vi er i en kontinuerlig prosess. Det er veldig motiver- ende og en svært viktig inspirasjonsfaktor inn i det øvrige arbeidet vi begge gjør i menigheten. Så fort en tekst er ferdig, går Trond i gang med det musikalske arbeidet og forsøker å male ut de tonene som han opplever ligger i teksten. Tekst og musikk henger nøye sammen og er én solid enhet. I tillegg til Dags egne original- tekster har vi også tett dialog med flere internasjonale diktere og forfattere, både i Skandinavia, England og Amerika. Dette setter vårt arbeid inn i en større sammenheng, og vi opplever på denne måten å på et vis forene mennesker på tvers av landegrenser. Det føles veldig meningsfullt og viktig. Blir noe av alt det dere har laget tilgjengelig på noen måter? - Vi er så heldige å ha fått signert en forlagsavtale med Lyche Musikkforlag. Dette gjør at svært mye av det vi lager blir til- gjengelig for de som ønsker å bruke musikken, det gjelder både kormusikk, solosanger og salmer til bruk i høymessen. Nå i første omgang blir 15 titler utgitt av Lyche Musikkforlag frem mot neste vår, men det kommer nok helt sikkert mer etter den tid også. Nå venter vi først og fremst spent på mottakelsen av vårt vinnerbidrag i komposisjonskonkurransen.

4

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

TIL MINNE OM JOHN ARTHUR SMITH

I 1998 ble John og Kate ansatt som medarbeidere i Åssiden kirke, John som organist, Kate som kateket. De kjøpte hus i Hestehagen og kom raskt inn i kirkens daglige arbeid. John viste seg som en allsidig og dyktig musiker med dyp innsikt i gamle tradisjoner og i dagens behov. Her på Åssiden trives han godt, og vi som arbeidet sammen med ham i kirken satte stor pris på hans arbeid og vennskap. For John var en dyktig fagmann med et stort hjerte og et bredt smil. Gjennom 20 år satte han dype spor etter seg i menigheten. Han ledet salme- sangen fra orgelet. Han utsmykket med utsøkt musikk utallige gudstjenester, begravelser, vielser, konserter, små og store samlinger - også i perioden etter at han hadde gått av med pensjon. Smil og latter var aldri langt unna, for John hadde et smittende godt humør og en genuin interesse for alle slags mennesker. Derfor er det mange som med glede regner John som sin venn og sørger over hans bortgang. John var en målbevisst mann med blikk for detaljer. Denne grundigheten kom godt med også i hans forsking og skrive- arbeid. Han var faktisk en av de i verden med mest kunnskap om de eldste røttene for det som i dag kalles kirkemusikk. To betydelige fagbøker, og en rekke artikler i ulike tidsskrifter og oppslagsverk, skrev han. Manuskriptet til sin siste bok sluttførte han bare noen få dager før han døde. Denne blir utgitt i England nå i disse dager. I Åssiden menighet vil vi huske John som en dyktig og vennlig medarbeider. Vi opplevde så tydelig sammen med ham gleden og sammenhengen i vårt arbeid. Og vi så at han fant stor glede i å være medspiller og medskaper i stadig nye prosjekter. Selv fikk jeg nye godt av dette samarbeidet i over 20 år. For John var svært god å rådføre seg med. Hans musikalske, historiske og litterære innsikt strakk seg langt inn i teologiens, lyrikkens og liturgiens domene. Samtidig var og ble han en jordnær og lyd- hør mann med sans for livets enkle gleder; hverdagen hjemme sammen med Kate, fellesskap med familien som stadig vokste med svigerbarn og barnebarn, en hyggelig prat over en tekopp. Han lo så han ristet når han hørte en god historie, og han sang med oss like til det siste. Selv gjennom sine siste uker med syk- dom og sorg formidlet han sin takknemlighet for det livet han hadde fått sammen med sine kjære. John Arthur Smith vil bli dypt savnet i Åssiden menighet. Vi takker Gud for hans lange og trofaste tjeneste og lyser fred over hans minne.

Av Dag Kaspersen – Sokneprest

Vår kjære organist John Arthur Smith ble begravet den 20. mai i år. Bare noen måneder fikk vi til å ta avskjed med ham. Det ble en sorgens tid, men også en tid for å takke ham. De siste dagene og ukene delte han sammen med sin kjære Kate og familien hjemme i Hestehagen. John ble født i landsbyen Burntwood ved Lichfield i England den 7. april i 1946. Der vokste han opp sammen med sin yngre søster, Lindy. Helt fra barneårene var han interessert i musikk. Allerede som 14 åring spilte han orgel til gudstjenester i lokal- kirken, og snart fikk han studere musikk og fransk ved universitet i Hull. Der traff han Kate. De giftet seg i 1969 og i løpet av en 8 års periode vokste familien med Andrew, Anthony, Richard, Helen and Julia. I 1984 tok familien et dristig steg ut i ukjent landskap. Muligheten for å arbeide som kirkemusiker på heltid fristet – selv om den muligheten var å finne i Norge. Her kunne han være musiker, her fantes det også mer ro til å dyrke familielivet og samholdet. De slo seg først ned i Ålen. Der ble David født, og der fikk de mange gode og erfaringsrike år i et landskap og fellesskap som de trivdes svært godt i.

5

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

ER DU LITT ENSOM, ELLER VELDIG, FOR DEN SAKS SKYLD, I DISSE TIDER? FÅR VI PRØVE Å KOMME MED NOEN TIPS? • Ta kontakt med en annen i nærheten som du vet også er ensom. Lag en «familie-enhet» med vedkommende. Vi kan alle ha noen mennesker vi omgås regelmessig. Innsigelse: Vi kjenner jo nesten ikke hverandre! Da er kanskje dette nettopp tiden til å bli bedre kjent. Tenk ut samtaleemner på forhånd, så går ikke samtalen så lett i stå. Innsigelse: Vi er så forskjellige! Dere har Covid19 felles! Og kanskje mye mer – dere kjenner jo ikke hverandre ennå.

Innsigelse: Kanskje jeg angrer når pandemien er over! Ja, det er en sjanse vi alltid tar i forbindelse med vennskap..

• Trenger du noen å prate med, så ring til noen du kjenner og ta en god prat. Eller ring til oss i Åssiden kirke! Det er derfor vi er her, for å ta vare på våre medmennesker. Innsigelse: Jeg har aldri hatt noe med kirka å gjøre før! Da er kanskje dette nettopp tiden til å bli kjent. Innsigelse: Det er så vanskelig å snakke med folk jeg ikke kjenner! Tenk ut samtaleemner på forhånd, så går ikke samtalen så lett i stå. Kikk på baksiden av dette nummeret av Åssiden Nytt og bestem deg for hvem av oss du vil snakke med. Vi er egentlig ganske hyggelige alle sammen.

• Skriv julekort til slekt og gamle venner. Innsigelse: Jeg har ingen julekort, og kommer ikke i noen butikk! Ta kontakt med oss, kanskje vi kan hjelpe deg.

• Les en god bok! Innsigelse: Jeg har lest alle bøkene mine, og har ikke mulighet til å gå på biblioteket. Vet du at Åssiden Seniorsenter, vegg i vegg med kirka, har et stort bokutlån? Ta kontakt! • Skriv din livshistorie. Til egen og eventuelt andres glede! Innsigelse: Den er da høyst uinteressant! Hvis du begynner vil du bli forbauset over hvor mye spennende du har opplevd! Hvis du ønsker, så har vi et hefte du kan skrive i, med stikkord til hjelp for hukommelsen. Aldeles gratis.

ADVENTS- OG JULEHEFTE FOR FAMILIER OG ANDRE

Dette ser ut til å bli den jula familier rundt omkring i verden kommer til å samles til advents- og julehygge, uten storfamilie og nære venner rundt seg. En tiåring svarte forleden ved spørsmål om hun gledet seg til jul: Jeg vet ikke. I år kommer jo ikke bestemor og bestefar, og jeg har aldri feira jul uten dem. I Åssiden menighet vil vi prøve å hjelpe litt på situasjonen rent praktisk. Bokhandler og bibliotek er fulle av moderne julebøker med tips om pynt og kaker, gaver og aktiviteter. Kunne du imidlertid tenke deg oppskrifter på ting man kan lage fra den tiden da nesten alle feiret advent og jul bare med de aller nærmeste? Da det var vanlig med høytlesning i adventstida, da man lagde lenker og flettet kurver til juletreet. Da «alle» bakte 7 slag til kakebordet. • Vi har samlet diverse fra årene 1938 til 1962 i et stort hefte og gir det bort aldeles gratis! Ta kontakt med Kirsten Nilsen, du finner telefonnummer på baksiden av dette bladet. Heftet egner seg like godt for enslige voksne som for familier, for gammel som for ung. • For familier som har, skal skaffe eller lage julekrybbe, har vi et hefte som tar oss gjennom adventstida dag for dag.

• Vi har også en «alternativ» julekalender, kanskje mest for voksne? Her er det inspirerende utfordringer for hver dag i advent.

Ønsker du allikevel å betale litt, tar vi svært gjerne imot en gave! Konto- og Vippsnummer finnes på s. 2 i dette bladet.

6

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

AVVIKLING AV ÅSSIDEN MENIGHETS BARNEHAGE Av Kirsten Nilsen Menighetsrådsleder

Helt siden Åssiden kirke ble innviet har Åssiden menighet vært den takknemlige eier av en barnehage. Mandag 2. oktober 1967, dagen etter selve innvielses-søndagen, møtte 18 spente barn mellom 4 og 6 år til det som på den tiden nærmest ble betegnet som en barnepark. Ett rom inne + toalett, med tilgang tekjøkkenet, og en kvadratisk, flat lekeplass ute. Åpningstid 10.00-14.00. Tanken bak fra alle dem som tidlig i 1960-årene sto på for at Åssiden kirke skulle bygges, var at barna i tillegg til å ha et trygt sted å leke med andre barn, skulle ha mulighet til å få «søndagsskole til hverdags.» Mødrene var stort sett hjemmeværende – annet var ikke mulig med den åpningstida. Men alt har sin tid, gjennom disse 53 årene er verden blitt en helt annen. Den viktigste grunnen til at menighetsrådets (MR) beslutning om avvikling kommer akkurat nå, er beskjeden om at Drammen kirkelige fellesråd (FR) ikke lenger kan ha arbeids- giveransvaret for barnehagens ansatte, men overfører det dit det lovmessig hører hjemme, nemlig til Åssiden MR. Å ha arbeidsgiveransvar for barnehageansatte er imidlertid ikke en jobb for amatører, som de fleste MR-medlemmer alltid vil være i den sammenhengen. Dette var et aspekt MR aller først måtte løse. Gjennom disse årene har mange hundre barn hatt sin trygge og gode plass her. Med et personale så stabilt og kjærlig at man skal lete lenge for å finne maken! Men barnehage i dag er noe helt annet enn den gang menighetens barnehage var den eneste på Åssiden. Alder på barna er i dag mellom 1 og 5-6 år, åpningstida er fra 07.15-16.15. Barnehagelover med krav til større areal og personaltetthet, utvidet åpningstid, soveplass og flere måltider, kontor til barnehagens styrer.

Det er ikke til å komme fra at arealkravene for barnehagen betyr mindre areal for det øvrige menighetsarbeidet. Det er stort press på lokalene våre, Åssiden menighet har stor aktivitet! Dette er det andre aspektet. MR innkalte derfor til ekstraordinært møte i begynnelsen av oktober. Etter grundige drøftinger av begge de nevnte aspek- ter, fra et fulltallig råd, vedtok menighetsrådet følgende: Vedtak: Åssiden MR vedtar nedleggelse av Åssiden menighets barnehage fra 01.08.2021. Åssiden MR har ikke kapasitet til å påta seg arbeidsgiveransvar for barnehagens ansatte. Åssiden MR erkjenner menighetens store behov for disse lokalene til virksomhet som ligger mer innen våre kjerneoppgaver. Åssiden MR vil anmode Kirkekontoret ved kirkevergen om å fortsette med arbeidsgiveransvar og administrasjon av barnehagen fram til nedleggelsen. Å avvikle en over 50-årig barnehage er for MR vemodig, men først og fremst tøft. Det aller vanskeligste er at dette har vært en god og trygg arbeidsplass for de ansatte, som nå vil miste en kjær jobb. Noen har vært her i svært mange år, og har gjennom denne tida blitt gode kolleger gjennom både alvor og glede. Noen av barna må i nye barnehager. Og vi som jobber her mister en av de viktigste miljøfaktorene i vår ar- beidsdag: lyden av barn i korridorene! Tradisjonen med besøk av barna på Torsdagstreff har vært til glede for begge parter. 17. maifeiring og barnehagegudstjenester til høytidene, hvor ungene har toget igjennom korridoren – jo, det vil bli tomt i gangen fra høsten 2021. Men så vil vi få nye lokaler hvor menighetsarbeidet kan blomstre. Vi skal nok greie å fylle dem!

7

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

NORSK SALMEBOK I 150 ÅR

4. artikkel: Koralbok til Landstads Kirkesalmebog – Av Kirsten Nilsen

I 2020 er det 150 år siden Landstads Kirkesalmebog ble utgitt. Dette var den første helt norske salmeboka. Salmer og salmebøker – den verdensvide kristne menighet har fra aller første tid vært syngende. I tre nummer av Åssiden Nytt vil vi presentere en kort- versjon av salmebokas historie etter reformasjonen i Norge (1536). Vi kan imidlertid ikke snakke om salmebøker, ikke minst Land- stads, uten å vie Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887) oppmerksomhet.

Samtidig med ny salmebok kommer det gjerne en koralbok. Organisten må ha noe å spille etter.. Koralharmonisering er en egen gren innen musikerutdannelsen – man skal kunne høre forskjell når det spilles en salme (koral) og f. eks. ei vise. Det er forskjell på en salme hvor melodien er fra 1600-tallet og 1900-tallet. Det er forskjell på en tysk 1700-talls salmemelodi og en norsk folketone. Og det er forskjell på en salme harmoni- sert av Eivind Alnæs og Trond Kverno. Dagene mennesket får, er som gress, det blomstrer som blom- sten på marken. Når vinden farer over den, er den borte, stedet den sto på, vet ikke lenger av den. (Salme 103, 15-16) Jeg kom til å tenke på dette bibelstedet i forbindelse med Koralbokens skaper i Norge. I dag er det ikke så mange som kjenner navnet Ludvig Mathias Lindeman. I sin samtid var han faktisk kjent over store deler av Europa. Norges fremste innsamler av folkemusikk fra 1840-årene (mer om innsamlings- tida kan man lese i forbindelse med Landstad i Åssiden Nytt nr. 2/20). Uten Lindeman ville Eg veit i himmerik ei borg, Kjærringa med staven, Per Spellmann og rundt 1000 andre sanger og folkeviser og -danser gått i glemmeboka. Til og med isbilen måtte finne på noe annet enn det som hos Edv. Grieg ble til Norsk dans nr. 2, op.35!

salmekomponist og organist; og virket i Vår Frelsers kirke (Domkirken) i Kristiania i 50 år. Påskemorgen, Apostlene satt i Jerusalem, Kjærlighet er lysets kilde, Kirken den er et gammelt hus, No livnar det i lundar (Jeg vet en deilig have) er noen av hans melodier. 31 melodier finner vi av ham i salmeboka vår fra 2011, mange, mange flere i Landstads reviderte. At han var en av Europas fremste orgel-virtuoser i sin samtid er kanskje mindre kjent. Han var vel den eneste av hele den norske «gullalder-generasjonen» fra årene etter 1814 som ble en internasjonal størrelse. Da det nye kjempeorgelet i Royal Albert Hall i London skulle innvies i 1871, ble han invitert, sammen med noen få andre av Europas fremste organister, til å holde 6 konserter i løpet av en uke. Orgelet hadde 111 stemmer, og 4 manualer – et så stort orgel hadde han aldri spilt på! Salen rommet 3000 mennesker; Lindemann måtte, som den eneste, holde to ekstra-konserter..

Åpningskonserten R. A. Hall, 29. mars 1871

Det er interessant å lese om hvordan han her hjemme utviklet salmesangen i menighetene. Datidens salmesang var av flere årsaker dårlig. «På sin stilfærdige måte begyndte nu Lindeman, dels ved sit foredrag av koralmelodierne, dels ved at digte nye salmetoner, at fremhjælpe sangen i sin egen menighet» (O. M. Sandvig: Norges musikhistorie, 1921). Noe av «fremhjelpingen» var selve harmoniseringen av melodiene. I 1871 og 1872 utga han to hefter, Melodier til Landstads salmebok . De ble autorisert til bruk som koralbok i Den norske kirke i 1877 og utkom i 10 opplag, det siste i 1922. Samtidig ble det oppnevnt en komite «som skulle sørge for melodier til den reviderte Landstads salmebok». I komiteen satt både Eivind Alnæs, O. M. Sandvig og Lindemans egen sønn Peter Lindeman. Svært mye i koral- boken fra 1922 bygger på Lindemans arbeid. Mye kunne sies både om Lindeman og koralboka hans. Undertegnedes ønske er å skape litt nysgjerrighet rundt denne allsidige og høyt begavede musikeren. Lindeman, som i sin

L. M. Lindeman

Det var naturlig at det var L. M. Lindeman som kom til å skaffe landet den første norske koralboka. Han var Norges fremste

8

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

samtid stort sett var nokså anonym, slik menighets-organister ofte er, har kanskje betydd mer for norsk musikkliv enn noen annen. For den som ønsker å lese videre, kan anbefales Nasjonal- bibliotekets nettside (https://www.nb.no). Her kan man finne både O. M. Sandvigs Norges musikhistorie fra 1921, Norges musikkhistorie (OBS kk i musikk!) fra 2001 og Øystein Gaukstads bok om Lindeman og folkeviseinnsamlinga.

Lindemans koralbok, 8. opplag, 1916

BYDELEN ÅSSIDEN I KORONA-TIDER

Pandemi. Selv om vi kanskje ikke vet hva ordet kommer av, rent etymologisk, er vi blitt svært kjent med den krevende virkningen av det! Det har preget den amerikanske valgkampen, det preger markedslivet i Kina, bussreiser i India, skoler i Uganda og restaurantbesøk på Island. Det preger skolene i Drammen, gudstjenester og barnehage i Åssiden kirke, korps og idrett, butikker, sykehjem, busser, møter, venner sommøtes på spasertur, bursdager og julefeiring. Vi vasker hender, bruker munnbind og lar være å håndhilse med stor selvfølgelighet. Men hvordan har vi det? Innerst inne? Hvordan er det å ikke tørre å gå til gudstjeneste. Hvordan ordnes håndballtreninga rent praktisk? Hva skjedde med konfirmantleiren i kirka? Her er noen av svarene: Det har vært strenge smittevernregler i kirken helt siden vi fikk starte opp igjen etter forrige nedstengning, men det er klart at færre samles til gudstjeneste. Vi har merket et etterslep på dåp, så denne høsten har mange barn blitt døpt. Noen søndager har vi arrangert 2 gudstjenester slik at forsamlingene ikke skulle bli for store. Nå er smitten på vei opp igjen, så kirkene i Drammen er stengt for vanlige gudstjenester noen uker. Vi prøver å lage digitale sendinger. Kirkens korarbeid og konsertliv har vært kraftig påvirket av pandemien. Øvelser har for en stor del blitt arrangert på Zoom/Teams, men noen konserter var det mulig å arrangere – om enn med mindre publikum enn vanlig. Kirkekaffe, korkafé med middagsservering, snitter på Torsdags- treff.. Vanlig servering ved våre sosiale møtepunkter tok brått slutt i begynnelsen av mars. Vi har prøvd å bøte på det innen- for de til enhver tid gjeldende smittevernregler, for øyeblikket er det full stans. Mange blir svært isolerte denne tiden. De blir sittende hjemme med et enda mindre sosialt nettverk enn tidligere. Dette har kirken og seniorsenteret forsøkt å gjøre noe med gjennom å skape møteplasser gjennom hele sommeren og høsten. Det har vært arrangert torsdagstreff med trygt smittevern og senior- senteret har servert mat. Nå er begge disse foretakene rammet av enda strengere restriksjoner, men vi håper at situasjonen snart blir bedre igjen. Pandemi. Hva betyr ordet egentlig? Ordet er gresk. Pan = alle, demi, av demos, = folk. Alle folk. Ja, det gir mening, er vi redd.

Barn og ungdom har også merket pandemien. Både skolen og forskjellige fritidsaktiviteter har måttet organisere barnas hverdag på nye måter. Før brukte nok ikke mange ordet kohort, men det er nå blitt en del av dagligtalen. For å begrense smitte- risiko må også barna samles i mindre enheter. Speiderne har samlet seg ute i hele sommer og høst. Nå blir det vanskeligere, så vi får se utover vinteren hvordan deres møter kan organiseres. Andre barnegrupper og aktiviteter har blitt samlet i noen grad etter sommerferien, men nå er det blitt enda vanskeligere å få til dette, særlig for de minste barna. Sommerens konfirmantleir måtte avlyses, den ble til en «bo- hjemme-leir» med strenge smittevernstiltak. Det var imidlertid mulig å få gjennomført høstens konfirmasjonsgudstjenester, men det nye konfirmantkullet møter enda strengere smitte- vernsbestemmelser nå inn mot jul. Tilslutt har vi spurt Åssia-boer Kristina Waksvik om hennes hverdag: Jeg er mamma til to jenter som spiller i Åssiden skolemusikk. Den ene spiller også håndball i Åssiden IF, hvor jeg er trener. Korona har virkelig satt sine begrensninger i aktivitetene. Åssiden skolemusikk har i år 60 -års jubileum, og vi hadde gledet oss til å feire med stor konsert, og utenlands tur til Spania i juni. Alt ble avlyst. Øvelser har enten vært på video eller med strenge smitteverntiltak. Loppemarkedet, som er en stor inntektskilde for korpset, ble avlyst i tillegg til alle andre sosiale aktiviteter. Håndballen hadde i en periode ingen trening eller kampaktivitet. Nå var vi så smått i gang med både ordentlig treninger og kampaktiviteter med gode smitteverntiltak. Nå ser det igjen ut som samfunnet stenges ned. Det er utrolig trist hvis det skjer, barn og ungdom har behov for sosiale aktiviteter og det å høre til et sted. Vi må bare holde ut og prøve å gjøre det beste ut av situasjonen! Jeg gleder meg aller mest til at vi kan gi hverandre klemmer igjen.

9

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

ÅSSIDEN MENIGHETS «KORONATEPPER»!

Da koronaen falt ned over Åssiden og resten av verden som en svøpe i mars, dukket det plutselig opp en morsom tanke: Tenk om folk som nå sitter hjemme og som liker å strikke kunne strikke en lapp eller flere til et lappeteppe (se Åssiden Nytt nr. 2, 2020). Åssiden menighets koronateppe! I ren ull, rettstrikking, 15x15 cm. Og sannelig fikk vi respons! I løpet av våren og sommeren kom det inn 869 lapper! Folk fra Torsdagstreff, gudstjenesteliv og annet menighetsarbeid, frivillige medarbeidere, besøkende og ansatte på Seniorsenteret, Åssia-folk som har lest om det i Åssiden Nytt. Og de kom ikke bare fra Åssia, men også andre steder i Drammen. Noen var på ferie på Vestlandet og hadde med seg fra folk derfra! Bærepose på bærepose fyltes. 869 lapper ble det til slutt! Det er en stor (og varm!) jobb å sy sammen lapper til et teppe på 180x130 cm. Men vi har en profesjonell dameskredder og strikker i vår menighet. Tone Brekke hadde sagt hun kunne gjøre jobben. Lite ante hun, og vi, at det skulle bli 8 tepper! Smakfullt satt sammen, noen med én grunnfarge, andre muntert fargerikt. Etterpå var det ganske mange lapper igjen, men ikke nok til et niende. Det ble to barnevogntepper. Fremdeles var det noen igjen. Med hjelp av nål, strikkepinner, knappe-eske og kreativitet ble det til en av de tøffeste putene vi har sett! To av teppene er gevinster i julemesseaksjonens lotteri. Se på Facebook, eller ta kontakt med en av oss for å prøve lykken. Resten av denne eksklusive kolleksjonen skal selges. Vi har sett på priser rundt omkring for hjemmestrikkede ulltepper, og landet på en pris litt i underkant av dette. Det ligger et stort arbeid bak, og garn er dyrt! Samtidig er det laget av våre flinke og godhjertede frivillige, ikke som lønnet arbeid. Men den må være rask med å ta kontakt med oss, som skal få kjøpt ett! Dette er jo en svært liten kolleksjon!!

Priser: Pledd 180 x 130 cm: kr. 1200,- Barnevognteppe: kr. 400,- Pute: kr. 300,-

Til venstre Tone Brekke med det ferdige verket. Sammen med henne burde alle de fantastiske strikkerne våre stått. Isteden ser vi MR-leder Kirsten Nilsen, daglig leder på Åssiden Seniorsenter Hanne Mellberg og diakon Tjøstolf A. Vittersø. Under ser man mangfoldet av lapper!

10

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

FORM.TREFF MED KORONA-TILTAK

JULEMESSEAKSJONEN 2020

LODDSALG: Mange flotte gevinster bl.a kaffetrakter, 2 lappetepper, smykker, fruktkurver, sodastreammaskin, gavekort, sparkesykkel.

FORBØNNSTJENESTEN i Åssiden menighet La oss be: Om Åndens vekst og vekkelse i Åssiden Menighet FORBØNNSTJENESTEN i Åssiden menighet La oss be: Om Åndens vekst og vekkelse i Åssiden Menighet

– bruk gjerne Vipps nr. 124859 Velg julemesse-lodd - (Vipps nr. 619133) Skriv inn beløp og telefonnr

JULEMESSEVARER: Handarbeid f.eks votter, sokker, luer, pannebånd, tøfler. Dette kan kjøpes på kontoret - ring først. Betales med vipps – velg varesalg (Vipps nr. 619134), eller betal kontant. Mer Info/bilder om salg av lodd og julemesse- varer finner du på Facebook og på menighetens internettside.

For frivillige medarbeidere og ansatte i kirken og seniorsenteret som jobber for å gi et godt tilbud til alle i menigheten For at vi kan finne gode måter å feire advent, jul og nyttår på både i kirken og hjemme For en god konfirmasjonstid for vår nye konfirmanter og deres ledere, tross restriksjonene For barn, ungdommer og lærere som har en usikker hverdag på skolen og i barnehagen For de som har mistet jobbene sine eller blitt permittert, og går en uviss fremtid i møte For sykepleiere, leger, forskere og alle som kjemper mot Corona-viruset og andre alvorlige sykdommer For de som sliter med sykdom og ensomhet her på Åssiden, at de må få tilbake helse og ro i kropp, sinn og sjel For folk i alle land hvor det er sult, uro, forfølgelse og vold For frivillige medar eidere og ansatte i kirken og seniorsenteret som jobber for å gi et godt tilbud til alle i menighete For at vi a finne gode måter å feire advent, jul og nyttår på både i kirken og hjemme For en god konfirmasjonstid for vår nye konfirmanter og deres ledere, tross restriksjonene For barn, ungdommer og lærere som har en usikker hverdag på skolen og i barnehagen For de som har mistet jobbene sine eller blitt permittert, og går en uviss fremtid i møte For sykepleiere, leger, forskere og alle som kjemper mot Corona-viruset og andre alvorlige sykdommer For de som sliter med sykdom og ensomhet her på Åssiden, at de må få tilbake helse og ro i kropp, sinn og sjel For folk i alle land hvor d t er sult, uro, forfølgelse og vold 11 ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

«Velværegata» på Åssiden Seniorsenter!

TROSOPPLÆRING Endelig! Etter mange lange måneder uten at vi kunne invitere barn og unge til trosopplæringstiltak i kirken, fikk vi delt ut «Min kirkebok» til 4-åringene og «Tre i et tre» til 6-åringene på gudstjenesten 18. oktober. Minigospel sang av hjertens lyst og det yret av liv i kirkerommet – akkurat som det pleier å gjøre når vi deler ut kirkebok. Gode smitteverntiltak og ansvarlige gudstjenestefeirende gjorde at det føltes trygt og godt å være mange samlet igjen, og vi gleder oss veldig til samfunnet igjen åpner opp for slike sam- linger. Selv om vi ikke kunne arrangere samling for barna på lørdagen var det godt oppmøte i guds- tjenesten, i tillegg til at noen valgte å hente boka på menighetskontoret på grunn av smittevernhensyn. Dette var et stort lyspunkt!

To flotte damer steller dine føtter og ditt hår. Vi har gavekort og et godt utvalg av spesialprodukter. Ta kontakt for timebestilling – Velkommen til damer og herrer i alle aldre

Aut. fotterapeut Vigdis Refsem Tlf.: 924 21 719

Frisør Cicilie Andersen Tlf.: 920 20 748

Åssiden Seniorsenter kafe er åpen for Ta med Hjem middag fra kl.: 12.30 til kl.: 15.00 Kafèn er åpen fra kl.: 10.00 til 15.00 Velkommen!

Døpte Aurora Hahn Johnsen Selmer Hjellum Kolstad Erik Høydal Grov Noèlle Hovde Iversen Hedda Wiker Berge Emil Sagmyr Randen Alfred Lundnes Normann Asle Busk Halvorsen Ada Amelia Lapinig Solberg Matheo Ski Fossum Erik Sørlie Amanda Knai Eggen Thor August Såsen Olivia Jakobsen Odland Eleah Wahl Tandberg

Døde Anne Lundgreen

Ragnar Øivind Røstgård Lynn Robert Bjørntvedt Marit Brauten Synnøve Johanne Skogvik Per Myrbråten Alf Reidar Antonsen Kjell Rudolp Austad Marit Helene Aasgaard Kjellrun Mølmen Per Øyvind Kjølsøy Anne Aaland

Marit Nancy Oftedal Jan Ingar Olaussen Tove Kristiansen Dag Ekrem

Stolt 4-åring får sin kirkebok og kateketen er fornøyd.

12

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

Bli medlem DRAMMEN OG OMLAND AVDELING AV MA SOM MEDLEM I VÅR AVDELING TILBYR VI DEG: Gratis høstsjekk av din bil. Inkludert: • Skifte til vinterdekk • Forsikringsavtale med MA rabatt. • Gratis veihjelp (1. gang pr. år). Med Viking. • Juridisk konsulenthjelp. • Test stasjon. • Rabatt på dekk m.m. • Medlemsblad til alle, med nyttig bilstoff. • Aktiviteter og turer. Ta gjerne kontakt med vårt lokale kontor i Drammen tlf.: 481 19 646 / 916 29 302 for mer info.

Begravelse til riktig pris Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet. Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet. Hos oss er du i trygge hender. Telefon: 4000 2460 sagabegravelse.no

Ny inskripsjon på gravstein kr 5800,- Ny inskripsjon til fast lav pris. Vi tilbyr også vedlikehold og oppussing. Stor utvalg av nye gravsteiner Ring oss på telefon 4000 2448

gravstein24.no

ÅSSIDEN SENIORSENTER – KAFÉEN SAMMEN ER VI DYNAMITT !! Kunder bosatt på Åssiden kan kontakte sentret og få maten kjørt hjem. Ring 32 80 99 90 for å avtale hjemkjøring.

Takk til alle frivillige ved sentret for at dere har bidratt til at sentrets kafe har kunnet holde åpent i denne vanskelige tiden. Alle har stått på for at sentrets gjester skal få en god, trygg og ikke minst hyggelig opplevelse når de har besøkt sentrets kafe. Uten de frivilliges positve engasjement og store arbeidsinnsats hadde dette halvåret sett helt anderledes ut. Selv sommerferien ofret denne flotte gjengen for at kafen kunne holde åpent, imponerende innstilling fra dere alle sammen !! Tusen Takk. I skrivende stund er Drammen inne i nok en vanskelig corona- situasjon. Mange er engstelige og usikre. Ta vare på hverandre, ta en telefon til en venn, vennine eller naboen en prat gjør godt disse dager. Sentrets kafe holder åpent og tilbyr gjestene Ta Med Hjem Middag. Samme gode maten laget på sentrets kjøkken. Middagen bestilles i kafen og tas med hjem i transport- emballasje og bærepose. Middagen kan varmes i mikrobølgeovn i transportemballasjen, husk å ta av lokket på boksen før den settes i ovnen. Har du ikke microbølgeovn, kan maten legges på en ildfast tallerken og varmes i stekeovnen på svak varme.

Velkommen til sentrets kafe – HUSK: Hold god avstand, minst en meter, vask eller sprit hendene og nys eller host i albukroken.

Priser: Middag m/dessert – ta med hjem i egen emballasje kr.: 120,-

13

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

ÅSSIDEN TENSING Vi er en positiv gjeng med energi og musikkglede som gjerne vil bli flere!

Dølasletta 3, 3408 Tranby

INFINITY ÅSSIDEN

Dølasletta 3, 3408 Tranby

KORSANG - BAND - DANS - DRAMA - LYD & LYS

Dølasletta 3, 3408 Tranby

FOR DEG

MELLOM

13 - 19 ÅR

Dølasletta 3, 3408 Tranby

Dølasletta 3, 3408 Tranby

post@norgescatering.no. Tl f : 90 56 51 41

ØVELSE HVER

18

MANDAG KL

post@norgescatering.no. Tl f : 90 56 51 41

DIRIGENT

KRISTIN MINDE

post@norgescatering.no. Tl f : 90 56 51 41 post@norgescatering.no. Tl f: 90 56 51 41

post@norgescatering.no. Tl f : 90 56 51 41

Dr. Narveruds vei 24 3024 Drammen Telefon: 32 21 84 00 E-post: ellen@wilh-kolstad.no

ADR Vårveien 20 24T 32 83 38 20 WWW buskerudbegravelse.no

ALLTID HER FOR

14

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

KIRKEKALENDEREN NR. 4 – 2020 (NB Alle samlinger er med forbehold i forhold til den aktuelle smittesituasjonen. Følg med i avisa og på våre web-sider)

Søndag 13. desember – 3. søndag i adventstiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven

Tirsdag 02. februar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Tirsdag 15. desember Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Fredag 05. februar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Fredag 18. desember Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Søndag 07. februar – Kristi forklarelsesdag Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven. Misjonsgudstjeneste - Internasjonal gudstjeneste. Drammen International Gospel Choir deltar.

Søndag 20. desember – 4. søndag i adventstiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og Svein Anders Aasen Torsdag 24. desember – Julaften Kl. 14.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven Kl. 16.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven Dersom smittesituasjonen er slik at vi kan avholde gudstjenestene vil det være påmelding på kirkens hjemmesider, både av hensyn til eventuell begrensning av antall og for mulig smittesporing i ettertid. Fredag 25. desember – Juledag Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen, Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven Lørdag 26. desember – 2. juledag / Stefanusdagen Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven

Tirsdag 09. februar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Fredag 12. februar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Søndag 14. februar – Fastelavnssøndag K. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og organistvikar

Tirsdag 16. februar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Fredag 19. februar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Søndag 21. februar – 1. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven

Fredag 01. januar – Nyttårsdag / Jesu navnedag Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og organistvikar

Tirsdag 23. februar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Søndag 03. januar – Kristi åpenbaringsdag Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven

Fredag 26. februar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Tirsdag 05. januar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Søndag 28. februar – 2. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og organistvikar

Fredag 08. januar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Tirsdag 02. mars Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Søndag 10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven

Fredag 05. mars Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Tirsdag 12. januar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Søndag 07. mars – 3. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond Akerø-Kleven

Fredag 15. januar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Tirsdag 09. mars Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Søndag 17. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven

Fredag 12. mars Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Tirsdag 19. januar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Søndag 14. mars – 4. søndag i fastetiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og Trond Akerø-Kleven

Fredag 22. januar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Søndag 24. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Jon Jørgensen og Trond-Akerø-Kleven

Tirsdag 26. januar Kl. 13.00 Middagsbønn i kirken

Alt nattverdbrød som brukes i Åssiden kirke er glutenfritt.

Fredag 29. januar Kl. 08.45 Morgensang i kirken

Søndag 31. januar – Såmannssøndagen Kl. 11.00 Gudstjeneste i kirken ved Dag Kaspersen og vikarorganist

Misjonsdag med barna ved begynnelsen av misjonsuken. Tårnagenter deltar.

15

ÅSSIDENNYTT NR. 4 - 2020

ÅSSIDEN MENIGHETSKONTOR – Seniorsenter og barnehage

Sokneprest Dag Kaspersen dk972@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 92 05 Mobil: 971 63 813

Styrer barnehagen Tonje Kleverud th347@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 91 60 Mobil: 979 61 663

Kirketjener Finn-Rune Ridder Karlsen fk677@kirken.no Mobil: 466 60 362

Kontorfullmektig / Leder Menighetsråd Kirsten Nilsen kn924@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 92 08

Menighetsprest Jon Jørgensen jj495@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 92 06 Mobil: 924 63 645

(Permisjon) Pedagogisk leder barnehagen Lisette Dembo Tlf. jobb: 416 72 830

Kormedarbeider / Sekretær DIGC Monica Sun Helgerud Monica.sun.helgerud@gmail.com Tlf. jobb: 469 09 100

Organist Trond Akerø-Kleven ta537@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 92 04

Barnehagelærer (Vikar) Anette Furuseth Tuominen Tlf. jobb: 416 72 830

Diakon Tjøstolf Andreas Vittersø tv452@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 92 07

Daglig leder seniorsenteret Hanne Mellberg assiden.eldresenter@gmail.com Tlf. jobb: 32 80 99 90

Pedagogisk leder Tone Mette Berget Tlf. jobb: 416 72 830

Pedagogisk medarbeider barnehagen Helle Grimnes Tlf. jobb: 416 72 830

Trosopplærer Bernt Nordkil bn643@kirken.no Tlf. jobb: 32 98 92 02

Kokk (60% ) på Seniorsenteret Ragnhild Holtet Tlf. jobb: 32 80 99 90

Pedagogisk medarbeider barnehagen Nina Halvorsen Tlf. jobb: 416 72 830

Barne- og ungdomsarbeider Susanne Akerø-Kleven akerokleven@gmail.com Mobil: 997 37 763

Kokk (40% ) på Seniorsenteret Lena Larsen Tlf. jobb: 32 80 99 90

Aassidenmenighet.barnehage@drammen.kirken.no

Åkerveien 2, 3024 Drammen Kontortelefon: .....................................................32 98 92 00

Kontortid: tirsdag-fredag 10.00 - 14.00 E-post: post.drammen@kirken.no Menighetens hjemmeside: www.kirken.no/assiden

Drammen kirkenes fellesråd: .......................32 98 91 00 Barnehagen kontortelefon: ..........................32 98 91 60 Barnehagen avdelingstelefon: ....................416 72 830 Seniorsenteret: ....................................................32 80 99 90 Frisørsalong: .........................................................920 20 748 Fotpleie: ..................................................................924 21 719

Made with FlippingBook Publishing Software