086545101

' t \ j i U t c i i I ) t i u m i J im T , Lomme-Yeiviser for Reisende, med en Plan over Kjøbenhavn og Christianshavn.

Kjøbenhavn. C. J. Elvlus’ & Aug. J. Wulff & Co’s Forlag.

Nouvcau guide des voyageurs dans Copenhague, avec un plan de

Copenhague et de Christianshavn.

C o p enh a g u e. Chez Aug. J. WolIT & Co. I S O 6 .

C. J. Elvius’ Tryk.

Made with FlippingBook - Online magazine maker