Det kgl. Opfostringshus Skoleaaret 1893-94 efter elena

Efterretninger

det kongelige Opfostringshus

for

Masret 1. Maj 1893 til 30- April 1894

ved

O t t o J e n s e n . Stiftelsens Forstander.

KJØBENHAVN. Chr. Backhausens Bogtrykkeri. 1894. -

Made with