Det kgl. Opfostringshus Skoleaaret 1893-94 efter elena

27

4de Klasse, Værelse Nr. 4. Onsdag den 18de April.

Hr. Stampe Hr. Høy

8—9Va Naturhistorie 3—41/® Geografi Historie

4V-

Torsdag den 19de April.

Dansk

Hr. Høy

3V*-5

Torsdag den 19de April.

5—6 6—7

Sang

Hr. Mathiesen Hr. Thorstensen

Gymnastik

Børnenes skriftlige Arbejder og Tegneprøver ligge til

Eftersyn i Tegnesalon.

Til at overvære Prøven indbydes Børnenes Paarørende

og Enhver, der interesserer sig for Stiftelsen.

Det kgl. Opfostringshus i April 1894.

Otto Jensen.

Made with