גושפרתה - גיליון 934

19/4/2019 |

יד' ניסן |

גליון פסח

פרתה גוש

מקוואות עתיקים חושפים סודות היסטוריים 24 ' עמ

מבית

934

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

אופים מצות ידניות ב'חבורה' מיוחדת 6 <<

נבחרי הציבור שלנו בצד שלא הכרתם 12 <<

בעלי לחיים! יקבים בראיון על רזי המקצוע 16<<

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online