Onsdag 28. august 2019

Oljetanker fjernes Spredt avløp

SYNLIG I DIGITALE MEDIER hamarmedia.no

// DIGITAL

Onsdag 28. august 2019 Nr. 30 • 92. årgang – etablert 1928 Rektorene ønsker at flere gjør dette

Utbygging får kritikk

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Jon Olav Andersen

– Manglende rutiner og alvor- lige svakheter. Det er konklu- sjonen i en revisjonsrapport som kontrollutvalget i Østre Toten oversender kommune- styret. Styringen av vann- og avløpsutbyggingen får hard kritikk i rapporten. Side 8 Tribuner i hallen

Amund Balke Hveem, Gaute Glemmestad og Vidar Buflaten (bildet) gleder seg over at det finnes både prak- tiske muligheter og penger til idrettshallen på Skreia. Der blir det nå tribuner, noe det ble tatt høyde for i 1990. Side 5

Foto: Jon Olav Andersen

Tuva Gram (bildet) har nettopp startet på Kapp skole. Hun og pappa Frank er enige om at det er veldig fint å gå til skolen. Dette har de trent på, både før og etter skolestart. De får full støtte fra rektorer på Toten, samt politiet. – Foresatte som kjører barna til og fra skolen skaper mye uønsket trafikk, erfarer politikontakt Bjørn Slåtsveen etter å ha snakket med skoleledere i begge Toten-kommu- nene. Selv om det ikke er mulig for alle å ta beina fatt til og fra skolen, vil det hjelpe mye dersom det ikke kjøres helt inn til skoleporten. STARTER TORSDAG MED MANGE GODE TILBUD OG FLOTT UNDERHOLDNING! Se annonser side 18 - 23 Velkommen til Lena Mart´n

Stort utvalg av planter

Synsundersøkelse Briller • Kontaktlinser Ta vare på øynene dine!

TOMTER SØKES!

Vintergrønt Høstplanter

Div. sorter -40%

Bestill syns- undersøkelse hos optiker Asbjørn Storbekkrønning

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Dekkbark 3 stk, kun 150,-

ÅPENT: Hverdager kl. 9–17 Lørdag kl. 9–16

Raufoss

Side 7

boligpartner.no

Vi skaper vakre hjem

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Plisségardiner, rullegardiner og persienner

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

''

))

3-i-1 249,- Stort utvalg

! " #! !

#" $# # %%

i solskjerming!

#& " #

" ## ' ( ' ) ! ' $% # ' #!

%$ $* ! ' !

# $!

'* " !

! ' (

# #

Lena Handelsstands Forening www.lenasentrum.no

Bakkegt. 3, Gjøvik • 61 17 23 34 (2. etg. over Gjøvik apotek)

#! ' '

# !

''

))

# "$! # ! '

#!' % ))(# % $+ #

Made with FlippingBook - Online magazine maker