מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

תסמונת המוות בעריסה והקשר בינה לבין רצח תינוקות ד"ר ענבר הרטמן

Sudden infant מוות בעריסה ( ) הוא המונח death syndrome , SIDS המגדיר מוות פתאומי, לא צפוי, בעת השינה, של תינוק שגילו פחות משנה; מוות שאינו מוסבר בחקירה יסודית של המקרה, ובכלל זה נתיחה מלאה, בדיקת זירת האירוע ונסיבות המקרה, וסקירת Jenny ההיסטוריה הרפואית של הילד ( ). שכיחות התופעה & Isaac , 2006 לידות 1,000- ל 0.57- בארצות הברית כ חי, וזו נחשבת לסיבת המוות השכיחה Adams , Good בתינוקות בריאים (, .) & Defranco , 2009 גורמי סיכון ידועים אצל הילד הם משקל לידה נמוך, ציוני אפגר נמוכים (בלידה), מחלה וירלית שהתרחשה לאחרונה ומין זכר. גורמי סיכון ידועים אצל האם הם מצב חברתי-כלכלי ירוד, שימוש בסמים, מעקב הריוני לא סדיר וגיל צעיר. עוד גורמים חשובים הם אבטלה, צפיפות דיור וחד-הוריות. מבחינה נסיבתית ידוע כי שימוש במוצץ וחיסונים במועד יכולים להפחית את הסיכון למוות בעריסה, אך החשוב ביותר הוא מנח התינוק בעת השינה – שכיבה על הגב נחשבת לבטוחה . כמו כן מומלץ 90- ביותר מאז שנות ה להשכיב את התינוק על משטח נוקשה יחסית, ללא חפצים רכים סביב, וללא חימום יתר – של גוף התינוק או של הסביבה. על התינוק לישון לבדו במיטה או בעריסה. ההמלצה לשכיבה על הגב הביאה להפחתת מקרי המוות בעריסה . על-פי המחקרים 50%-70%- בכ

הסיכון לכך. בעבר חשבו כי אירועים מסכני חיים ALTE ( Apparent life לכאורה – ) – הם סימן threatening events מקדים או מנבא למוות בעריסה. מדובר בהתקפים של הפסקת נשימה עם שינוי בצבע העור של התינוק, שינוי בטונוס השרירים שלו וחנק או השתנקות. במהלך השנים התברר שאין קשר סיבתי ברור ביניהם (למעט במשפחות שבהן שני תינוקות שנפטרו באופן פתאומי, כפי שיתואר להלן). אירועים אלה שכיחים פי חמישה ממוות בעריסה. האבחנה של מוות בעריסה נעשית על דרך השלילה, כלומר – בטרם תיקבע, יש לשלול אבחנה מבדלת רחבה, כדוגמת זיהום, הפרעות במאזן מלחי הדם, הפרעת נשימה או הפרעת לב, הפרעות מטבוליות וכן התעללות. אבחנה של התעללות שגרמה למוות נעשית קודם כול באמצעות תשאול ובדיקה גופנית לסימני חבלה, ולאחר מכן – באמצעות נתיחה שלאחר המוות, וכן בסקירת שלד ובדיקת רעלים. אם ), מתבצעת ALTE הגיע ילד חי (עקב גם בדיקה של קרקעית העין לזיהוי דימומים האופייניים לתסמונת התינוק ,) CT המנוער, סקירת מוח ממוחשבת ( ולעִתים אף צילום וידאו נסתר של הילד עם הוריו באשפוז. רצח תינוקות. על-פי מחקרים שונים, שיעורם של מקרי הרצח בתוך מקרי המוות הפתאומי הולך ועולה עם עד 1985- ב 10%-2%- השנים, מ

האחרונים, למרות ההמלצות האלה, ממקרי המוות בעריסה היו 92% כרוכים בשכיבה על הבטן, עם ההורים במיטתם או במקום אחר שאינו העריסה. הנושא של שינה משותפת אינו חד-משמעי משום שלשינה כזאת יש גם יתרונות, כגון יצירת קשר אם- תינוק והנקה במשך זמן רב יותר, ויש Ruys , de Jonge , Brand מחקרים (, ) Engelberts , & Semmekrot , 2007 הטוענים כי שינה כזאת מסוכנת רק עד גיל ארבעה חודשים. בכל מקרה אסור לתינוקות לישון עם ילדים אחרים במיטה, או עם מבוגר על כורסה. המנגנון של אירוע מוות זה אינו ברור, 70- והוא שנוי במחלוקת. בשנות ה היה נהוג לחשוב שמדובר בהפסקת נשימה, ומכאן צמחה תעשיית ניטור הנשימה בשנתו של התינוק. עם הזמן התברר שבמקרה הראשון שבו נטען כי זה היה המנגנון, הודתה האם לבסוף כי הרגה את תינוקה. ככל הנראה פועל כאן שילוב של גורמים, על-פי מודל “הסיכון המשולש”: פגיעוּת מסוימת של התינוק, השפעת גורם חיצוני כדוגמת שכיבה על הבטן, והתרחשות האירוע בתקופת חיים קריטית – שלב הינקות. התופעה של הפגיעוּת הראשונית טרם הובהרה. אחד הדברים הידועים הוא חשיפה לעישון מהרחם ועד הינקות. עם חלוף השנים התברר כי הפסקות נשימה, אחת או יותר, אינן מעלות את הסיכון של תינוק למוות בעריסה, וכי מוניטורים ביתיים אינם מפחיתים את

נקודת מפגש 21

Made with FlippingBook - Online magazine maker