מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

סמינר מומחים בין-לאומי פרופ' הלל שמיד

והם יוחדו הן להיבטים התאורטיים של השימוש בראיות והן להיבטים של הטמעת השימוש בראיות בתהליכים טיפוליים ובתהליכי קביעת מדיניות לרווחת הילד. בסיום המפגש התקיים יום עיון משותף למכון צ'אפין הול ולמכון חרוב, ואף הוא יוחד לסוגית ההטמעה והיישום של ראיות מחקריות המכוונות לשפר את הטיפול בילדים ביום העיון השתתף מר בסיכון. בריאן סמואלס מארצות הברית, נציב המחלקה לבריאות ושירותי אנוש במינהל הילדים, הנוער והמשפחות, שמונה לתפקיד זה על-ידי נשיא ארצות הברית מר ברק אובמה. מר

בהמשך למפגש המומחים הבין-לאומי בנושא “פרקטיקה ומדיניות של רווחת הילד המבוססת על ראיות – מבט בין-לאומי לעתיד", שהתקיים בישראל מפגש 2011 , התקיים במאי 2010 במאי ,) Hall Chapin במכון “צ'אפין הול" ( מכון למחקר ומדיניות באוניברסיטת שיקגו. במפגש השתתפו אחד עשר מומחים ממדינות שונות, בהן ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וישראל. המומחים הציגו את עבודותיהם בתחום השימוש במחקרים מבוססי ראיות, עבודות שיהוו פרקים בספר העומד לצאת לאור באחת מהוצאות הספרים החשובות בעולם. הדיונים בסמינר התבססו על הפרקים שהכינו המומחים,

סמואלס הביע את תמיכתו בהאצת התהליכים של הטמעת השימוש בראיות בקביעת מדיניות. הוא דיווח למשתתפים ביום העיון על מאמציו להנחיל את השיטה בסוכנות הרווחה שהוא מופקד עליה. מר סמואלס הודה למכון חרוב ולצ'אפין הול על היוזמה לעריכת המפגש ויום העיון והביע את תקוותו שמפגשים דומים יתקיימו בעתיד – למען רווחתם של הילדים. המפגש הסתיים בתקווה להמשך שיתוף פעולה עם רשת החוקרים הבין- לאומיים הנחשבים למנהיגים מובילים בתחום רווחת הילד בכלל ורווחתם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה בפרט – תחום ההתמחות של מכון חרוב.

המשתתפים בסמינר המומחים הבין-לאומי

נקודת מפגש 25

Made with FlippingBook - Online magazine maker