מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

אירופה פוגשת את ישראל במכון חרוב ליאת בן הרוש

משלחת של אנשי מקצוע בכירים העוסקים ברווחת הילד בארצותיהם הייתה אורחת של מכון חרוב בתחילת .2011 חודש אפריל אחד עשר אורחים ממדינות שונות באירופה – בלגיה, קפריסין, לוקסמבורג, שוודיה, שווייץ, אוסטריה, צרפת, אירלנד, סלובקיה, פולין ורומניה – באו לישראל כדי להיפגש עם עמיתיהם במערכת הרווחה. מכון חרוב הציב כמה מטרות לביקורה של המשלחת בארץ: החלפת ידע בין עובדים בכירים וקובעי מדיניות בישראל ובאירופה בתחום של התעללות בילדים והזנחתם. הצגת תכניות השירות בישראל לטיפול בילדים נפגעי התעללות ובמשפחותיהם. קיום דיון משותף לישראל ולמדינות אירופה בדילמות ובאתגרים שהמדינות ניצבות לפניהם ובדרכי ההתמודדות עמם, קביעת מדיניות, יצירת סטנדרטים של איכות ומקצועיות בטיפול בילדים נפגעי התעללות, וכן פיתוח מענים מתקדמים לילד ולמשפחה. יצירת הזדמנויות לשיתופי פעולה בפיתוח ידע ומחקר. תכנית הביקור התמקדה בעשייה המקצועית בישראל, והיא כללה הרצאות ודיונים עם נציגי הארגונים הממשלתיים והלא-ממשלתיים ועם

המשלחת מאירופה וצוות חרוב

הילד" ו"אל"י" – האגודה להגנת הילד. בשיח ובדיונים המעניינים שהתנהלו בין האורחים לאנשי המקצוע בארץ תיארו האורחים את מדיניות הגנת הילד בארצותיהם, את ההיבט החוקי והמשפטי וכן את דרכי ההתערבות והטיפול במקומותיהם. כמו כן הציגו נתונים סטטיסטיים על היקף התופעה והתרחבותה. המסקנה של המשתתפים בביקור הייתה ש"סדנא דארעא חד הוא"; רבות מהתופעות והדילמות, ובעיקר האתגרים שמדינת ישראל מתמודדת עמם בנושא הגנה על ילדים, מוכרים היטב לנציגי המשלחת מאירופה. ברוח זו סוכם על הצורך להדק את שיתוף הפעולה בין המדינות כדי להחליף ידע ומידע על הדרכים להתמודדות אפקטיבית יותר עם תופעת האלימות במשפחה, ובעיקר עם התופעה של התעללות בילדים חסרי ישע והזנחתם. בימים אלה מתגבשת תכנית עבודה להמשך ולהעמקה של שיתוף פעולה עם נציגי המדינות שביקרו בארץ.

מומחים בתחום הטיפול בילדים נפגעי התעללות. האורחים ביקרו גם במסגרות השונות לטיפול בילדים בסכנה, כגון מרכז הגנה, מרכז חירום ומעון רב-תכליתי. במהלך ההרצאות והדיונים נחשפו חברי המשלחת למגוון של נושאים, ובהם "התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", "ילדים ומשפט: יוזמות חקיקה", סוגיות בעבודה עם חברות רב-תרבותיות והתמודדות עם תופעת ההתעללות בחברות סגורות בישראל. חברי המשלחת נפגשו עם אנשי מקצוע מתחומים שונים ונחשפו לתפקידים ולמשימות שהם ממלאים: תפקיד הרופא ומערכת הבריאות בהתמודדות עם תופעת ההתעללות וההזנחה, תפקיד המשטרה וחוקרי המשטרה, תפקיד משרד הרווחה והשירותים החברתיים בקביעת מדיניות ובטיפול, תפקיד חוקרי הילדים והעובדים הסוציאליים בשירותי הרווחה. לפני האורחים הוצגה גם פעילותם של ארגונים המקדמים זכויות של ילדים, ובהם "המועצה לשלום

נקודת מפגש 26

Made with FlippingBook - Online magazine maker