מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 3

מפגש מחקרי

עם תהליך של אפוטרופסות; קשיים פיזיים ועוד. הסבים והסבות ביטאו את תחושותיהם בקשר למשמעות הנכדים עבורם, לעתיד הילדים ולהתמודדותם עם הטראומה לאורך ציר ההתבגרות ובסוגיית הקשר עם האב הרוצח ומשפחתו. הצורך לדאוג פתאום לילדים קטנים או גדולים אילץ אחדים מההורים לשנות את מקום עבודתם או להפסיק לעבוד. כל זה נוסף על הזמן שנדרש במאבקים הרבים בבתי משפט ולגידול בהוצאות הבית והילדים, כבדבריה של מלכה: “בהתחלה לא יכולתי לעבוד, היו לנו המון סידורים משפטיים לגבי הילדה... בכלל לא עוזרים לנו בכלום בתחום הזה. היום יש לי יותר כוח להתחיל ולטפל בכל הנושאים הכספיים. הרבה דברים נראה לי שאנחנו לא מקבלים והרבה הוצאות..."

מגורים חלופיים (לעתים אצל גורם אחר בתוך המשפחה ולעתים במסגרות חיצוניות, כגון אומנה או פנימיות). הקשר השוטף עם הנכדים חשוב להם והם דואגים לשמֵר אותו ככל האפשר. עם זאת, הורים אלה חווים בדרך כלל רגשות אשם על אי יכולתם לגדל את הנכדים ודאגה גדולה לעתידם, בעיקר במצבים שמשפחת הרוצח ממשיכה לקיים עִמם קשר. חזרה לתפקידי הורות בקרב סבים וסבות המגדלים את הנכדים גרם אירוע הרצח שינוי דרמטי באורח החיים מכל הבחינות: חזרה לאחור והתמודדות נפשית, פיזית ורגשית עם גידול ילדים קטנים או מתבגרים שגם הם חוו טראומה קשה ואובדן; שינוי במצב הכלכלי עקב ריבוי הוצאות שלא היו קודם לכן; התמודדות

14- אבות ו 11 בידי בן-זוגן – מתוכם אימהות. מאמר זה עוסק בתת-קבוצה בקרב המרואיינים – אלה אשר להם הורים של 16( נכדים מהבת הנרצחת 11( נשים שנרצחו). שבע משפחות 12 הורים) קיבלו חזקה על כל הילדים או על אחדים מהילדים, והן מגדלות אותם. חמישה הורים של נשים שנרצחו אינם מגדלים בפועל את הילדים (ארבעה גידלו אותם תקופה מסוימת אך לא יכלו להמשיך, ובמקרה אחד הלכו הילדים מלכתחילה למשפחת הרוצח שהקשר עִמה היה הדוק יותר). לשבע נשים שנרצחו לא נותרו ילדים או שילדיהן נרצחו גם כן (תשעה הורים). תוצאות התברר כי השאלה אם נשארו ילדים מהבת שנרצחה ואם הוריה מגדלים אותם הייתה משמעותית מאוד בקרב המרואיינים. ההורים שנשארו להם נכדים ציינו כבר בשלבים מוקדמים של הריאיון שזאת הסיבה לכך שהם ממשיכים לחיות. מדבריהם עולה בבירור שהילדים נותנים להם את הכוח ויוצרים כעין המשכיות לבת שנרצחה. הנכדים מחייבים אותם להמשיך בתפקוד – למענם. ניתוח הראיונות העלה כמה תמות מרכזיות הקשורות לילדי הנרצחות ולגידולם. בכמה מהתכנים המעסיקים הורים נמצאו הבדלים בין אלה המגדלים את הנכדים לבין אלה שאינם מגדלים את הנכדים. עם זאת, גם הורים שאינם מגדלים בפועל את הילדים חווים רגשות של אחריות ודאגה לנכדים. במקצת המקרים הם גידלו אותם תקופה מסוימת אבל בעיות שונות (גיל ההורים, מצבם הפיזי, הקושי שלהם לספק את צורכי הילדים) אילצו את רשויות הרווחה לספק לילדים

נקודת מפגש 35

Made with FlippingBook - Online magazine maker