292665687

Beretning

afgiven af

den ifølge Lov a f l ste April 1887 til Forberedelsen af en Konkurrence

om Tilvejebringelse af Tegninger og Overslag til Gjenopførelsen af

Christiansborg Slot og til Bedømmelsen a f de indkomne Arbejder

sammentraadte Komité.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz. 1888.

Made with FlippingBook flipbook maker