גושפרתה - גיליון 949

9/8/2019 | ח' באב | ערש"ק פר' דברים פרתה גוש

סימבה חוזר למסך הגדול 8 ' עמ

מבית

949

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

הנאהבים והנעימים נפרדים מהלל ועמית ז"ל 10 <<

רב צעיר ונמרץ לאוכלוסיה מבוגרת 16 <<

ראשוני מגדל עדר החלק השני 20 <<

Made with FlippingBook Online newsletter