3382147145

Overenskomst r

!& Ministeren for offentlige Arbejder og Kjøben­ havns samt Frederiksberg Kommuner angaaende >1 disse Kommuners Bidrag til Anlægget af en II ■ dobbeltsporet Godsbane mellem Vigerslev u og Nørrebro m. v.

iBiti&e

• . i

Kjpbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz A/S. 1920.

(Py /

Made with FlippingBook - Online catalogs